Aktuális

ÚRNAPJA: KRISZTUS SZENT TESTÉNEK ÉS VÉRÉNEK ÜNNEPE

Kép

urnapja

“Veletek vagyok minden nap a világ végéig!”

Az emmauszi tanítványok kérésére, hogy velük maradjon, Jézus egy sokkal nagyobb ajándékkal válaszolt: az Eucharisztia szentségével.

“Urunk, Jézus Krisztus, te ebben a csodálatos szentségben kínszenvedésed emlékét hagytad ránk. Add, kérünk, tested és véred szent titkát úgy tisztelnünk, hogy megváltásod gyümölcsét szüntelenül élvezzük. Aki élsz és uralkodol az Atyaistennel és a Szentlélek­kel egységben, Isten mindörökkön-örökké.”

Szentháromság ünnepe

Kép

484px-Andrey_Rublev_-_Св._Троица_-_Google_Art_Project

A Szentháromsághoz

Szentháromság egy Isten! Mi, a te teremtményeid, nem vagyunk egyedül a világban. Nem hagytál bennünket magunkra, nem hagysz társtalanul, fáradtan vándorolnunk egy távoli, hideg, közömbös istenség felé.

Velünk vagy, mint a család atyja övéivel. „Atyánk”-nak szólíthatunk téged, s magunkat gyermekeidnek nevezhetjük.

És te, Urunk, Jézus Krisztus, eljöttél közénk, hogy megmutasd nekünk az emberhez méltó élet szép példáját. Isten létedre testvérünk, barátunk lettél.

És te, Szentlélek, isteni Szeretet, aki az Atyát és a Fiút összekötöd, ajándékunk lettél, hogy szívünket Krisztus szeretetére és szolgálatára buzdítsd. Előttünk jársz, világítod az utat, melyen járunk, hogy Krisztus hű követői maradhassunk.

Atya, Fiú és Szentlélek! Hadd élhessünk mi is Szentháromságtok fényében és melegében!

A mindennapi élet hajszájában sohase feledjük, hogy a Szentháromság bennünk él, és erőt ad minden küzdelemben!

A Szentháromság titka előtt leborulva adjunk hálát azért, hogy a már most a földi életünkben részünk lehet az Atya, Fiú és Szentlélek szeretet-közösségében, amely az örök életben vár ránk!

A Boldogságos Szűz Mária, az Egyház Anyja

Kép

bose-mater_ecclesiae

 

Az Egyház Anyja titulus, mellyel a loretói litániában is megszólítjuk a Szűzanyát, közelebb hozza a hívők számára Mária istenanyaságának azt a „kiterjesztését”, melyet Fiának misztikus Teste, az Egyház irányában él meg, és amelynek köszönhetően mi magunk, Krisztusban megkeresztelt emberekként Máriára mint égi Édesanyánkra tekinthetünk.

Oltalmad alá futunk,
Istennek szent Szülője!
Könyörgésünket meg ne vesd
szükségünk idején,
hanem oltalmazz meg minket
minden veszedelemtől,
mindenkor dicsőséges és áldott Szűz!
Mi Asszonyunk, mi közbenjárónk,
mi szószólónk,
engeszteld meg nekünk szent Fiadat,
ajánlj minket szent Fiadnak,
mutass be minket szent Fiadnak!
Ámen.

Pünkösd – a Szentlélek eljövetelének ünnepe

Kép

Pentecostes (2)

 

Pünkösd a Jézus feltámadása utáni 50. nap, a Szentlélek eljövetelének napja (ApCsel 2,1-13).

Az Úr Jézus mennybemenetele előtt megismételte a Szentlélek eljövetelére vonatkozó ígéretét: „megkapjátok a Szentlélek rátok leszálló erejét, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, s egész Júdeában és Szamariában, sőt egészen a föld végső határáig” (ApCsel 1,8).

Istenünk, te a mai szentséges ünnepen Egyházadat és általa a világ minden népét és nemzetét megszentelted. Áraszd ki a Szentlélek ajándékait az egész világra, és töltsd be híveid szívét isteni kegyelmeddel, amellyel egykor elindítottad az evangélium hirdetését.

Májusi litániák

Kép

Medjugorje 0311

 

Május a Boldogságos Szűz Mária hónapja, akit fohászfüzérrel, a

Loretói litániával köszöntünk

templomunkban hétköznap 17,30-kor, szombaton és vasárnap 17 órakor.

Könyörögjünk! Istenünk, te egyszülött Fiadnak, Urunk, Jézus Krisztusnak feltámadásával megörvendeztetted a világot. Add, kérünk, hogy az ő Anyjának közbenjárására eljussunk az örök élet örömébe. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Imádkozzunk együtt a Szűzanya hónapjában!

A Szűzanya Loretói litániája itt letölthető.

Húsvét 2. Vasárnap – Az Isteni Irgalmasság Vasárnapja

Kép

isteni-irgalmassag-kep

Irgalmasság Vasárnapján 15 órakor a kitett Oltáriszentség jelenlétében imaórát tartunk templomukban.

Teljes búcsúban részesülhetnek mindazok, akik meggyónnak, megáldoznak, és a Szentatya szándékára elimádkozzák a Miatyánk, Üdvözlégy és Dicsőség imádságot.

„Egyetlen lélek sem nyerhet megigazulást, amíg nem fordul bizalommal irgalmasságomhoz. Ezért kell a húsvét utáni első vasárnapot irgalmasságomnak szentelni. A papok ezen a napon hirdessék a lelkeknek nagy és végtelen irgalmamat!” (Napló 570)

„Ezen a napon megnyílik irgalmam mélysége: a kegyelmek tengerét árasztom minden lélekre, aki irgalmam forrásához közelít. Egy lélek se féljen közeledni hozzám…” (Napló 699)

Misericordias Domini in aeternum cantabo. (Ps 89,2)

Irdalmas Istenünk jóságát, mindörökké éneklem. (Zsoltárok 89,2)

Grácián atyának a 7,30-as szentmisében elhangzott homíliája itt meghallgatható