A hónap olvasmánya Szent Fausztina Naplójából

img1 (1)

2022. szeptember

Szent Fausztina: Napló  (420)

Jézus szavai: 

 „Minden lélek, aki hisz és bízik irgalmamban, részesülni fog abban. „

2022. augusztus

Szent Fausztina: Napló  (154)

+ Egyszer Jézus tudatta velem, hogy Ô mindig kész kegyelmeket adni, ha a rám bízott szándékokra kérem, de ezek a lelkek nem mindig akarják elfogadni a kegyelmet.

Jézus szavai: ,,Szívem telve van irgalommal a lelkek iránt, de fôleg a szegény bûnösök iránt. Bárcsak megértenék, hogy én az ô legjobb Atyjuk vagyok, értük ömlött szívembôl mint irgalommal teli forrásból a vér és víz; értük lakom a tabernákulumban. Az Irgalmasság Királyaként kegyelmekkel akarom megajándékozni a lelkeket, de nem akarják elfogadni azokat. Legalább te jöjj hozzám oly gyakran, ahogy csak lehetséges. Fogadd el a kegyelmeket, melyeket mások nem akarnak elfogadni, s ezzel megvigasztalod a szívemet. Mily közömbösek a lelkek ennyi jósággal s a szeretet ennyi bizonyítékával szemben; szívemet mérhetetlenül sérti a világban élô lelkek hálátlansága és feledékenysége: akik mindenre találnak idôt, csak arra nem, hogy hozzám jöjjenek, és kegyelmet kérjenek.

Így hozzátok fordulok, kiválasztott lelkek — vagy ti sem értitek meg szívem szeretetét? Szívem itt is csalódott. Nem találok szeretetem iránti tökéletes odaadást. Mennyi elôvigyázat, mennyi óvatosság, mennyi bizalmatlanság! Vigasztalásodra elmondom, élnek a világban lelkek, akik ôszintén szeretnek engem. Örömmel lakozom szívükben. De ezek nincsenek sokan. A zárdákban is vannak lelkek, akik örömmel töltik el szívemet, mert vonásaim beléjük vésôdtek. Ezért a mennyei Atya különös tetszéssel néz rájuk. Csodálni fogják ôket az angyalok és az emberek. Nagyon kevesen vannak. Ôk védik meg a világot az Égi Atya igazságszolgáltatásától. Ôk fogják kérni az irgalmasságot a világ számára. Az ô szeretetük és áldozatuk tartja fenn a világot. Legfájóbb, ha egy általam különösképpen kiválasztott lélek sebzi meg szívemet hûtlenségével. Ezek a hûtlenségek pengeként hasítanak szívembe.”

2022. április

Szent Fausztina: Napló 

(47) Este, amikor a cellámban voltam, megpillantottam az Úr Jézust fehér ruhában. Egyik kezét áldásra emelte, a másikkal megérintette mellén a ruháját. Melléből a ruha nyílásán át két hatalmas sugár tört elő, egy piros és egy halvány. Csendben néztem az Urat, a lelkem eltelt félelemmel, de nagy örömmel is. Kis idő múlva azt mondta Jézus: ,,Fess egy képet annak alapján, amit látsz, ezzel az aláírással: ‘Jézusom, bízom Benned.’ Azt kívánom, hogy tiszteljék ezt a képet, először a ti kápolnátokban, aztán az egész világon! “

(48) “Megígérem, hogy az a lélek, aki ezt a képet tisztelni fogja, nem vész el. Megígérem azt is, hogy már itt a földön győzedelmeskedni fog ellenségei felett, főként pedig halála óráján. Magam fogom védeni, mint saját dicsőségemet.”

(49) … “Azt kívánom, hogy legyen az Irgalmasságnak ünnepe. Azt kívánom, hogy a képet, melyet ecsettel fogsz megfesteni, Húsvét után az első vasárnapon ünnepélyesen áldják meg! Ez a vasárnap legyen az Irgalmasság ünnepe!”

(50)  “Azt kívánom, hogy a papok hirdessék nagy irgalmamat a bűnös lelkek iránt! A bűnösök ne féljenek hozzám közeledni! Az irgalom lángjai égetnek engem, ki akarom árasztani őket az emberi lelkekre.”

2022. március

Szent Fausztina: Napló (687-688)

 Amikor egy nap a folyosón a konyhába mentem, e szavakat hallottam lelkemben:

 ,,Szüntelenül imádkozd azt a rózsafüzért, amit megtanítottam neked. Bárki, aki imádkozni fogja, halála óráján tapasztalni fogja nagy irgalmamat. A papok úgy fogják a bûnösöknek nyújtani, mint az utolsó mentôövet. Ha csak egyszer is elimádkozza valaki, legyen bár a legmegátalkodottabb bûnös, elnyeri végtelen irgalmam kegyelmét. Azt akarom, hogy az egész világ megismerje irgalmamat. Felfoghatatlan kegyelmekben részesítem azokat a lelkeket, akik bizalommal vannak irgalmasságom iránt.” 

2021. október

 + Ma ezt hallottam: ,,A neked adott kegyelmek nemcsak neked szólnak, de sok-sok léleknek… Szívedben állandó lakhelyem van. Nyomorúságod ellenére, ami nagy, egyesülök veled. Elveszem nyomorúságodat, s irgalmamat adom neked. Minden lélekben végbeviszem az irgalom mûvét, s minél nagyobb bûnös valaki, annál nagyobb joga van irgalmasságomhoz. Kezem minden mûve felett áll irgalmam. Aki bízik irgalmamban, nem vész el, mert minden ügye az enyém is, ellenségei pedig szétzúzódnak lábam zsámolyánál.”  (723)

2021. május

Naplórészlet Fausztina nővértől: 

Az Úr Jézus ezt mondta Szent Faustina nővérnek

 ,,Tudd meg, leányom, a szívem csupa irgalom. Az irgalomnak ebből a tengeréből áramlik a kegyelem az egész világra. Egyetlen hozzám közelítő lélek se távozik vigasz nélkül. Minden nyomorúság elsüllyed irgalmamban, s minden megváltó és megszentelő kegyelem ebből a forrásból buzog. Leányom,azt akarom, hogy szíved irgalmam lakhelye legyen. Azt akarom, hogy ez az irgalom szíveden át áradjon az egész világra. Aki hozzád közelít, ne távozzon Tőled irgalmam iránti bizalom nélkül, amit annyira óhajtok a lelkekért. Imádkozz, amennyit csak bírsz a haldoklókért, esdd ki részükre az irgalmamba vetett bizalmat. Nekik van a legnagyobb szükségük erre a bizalomra, de a legkevesebb van bennük. Tudd meg, hogy némely lélek csak az utolsó pillanatban mondott imádságodnak köszönheti örök üdvösségét. Ismered irgalmam egész mélységét, (129) meríts hát belőle magadnak, de főleg a szegény bűnösöknek. Előbb semmisül meg a föld s az ég, mintsem irgalmam ne fogna át egy bízó lelket.”