Aktuális

Mária-tisztelet Búcsúszentlászlón – Riportfilm Asztrik atyával

Kép

letöltés (2)Szeretettel ajánljuk a kedves testvérek figyelmébe a Katolikus krónika 2019. november 24-i adását.

A fél órás műsort az Örmény örökség – Hagyományőrzés Székelyföldön című rövidfilm vezeti be.

Ezt követi az Asztrik atyával készült beszélgetés, Fogolykiváltó Boldogasszony – Mária-tisztelet. Búcsúszentlászló ferences múltja és jelene. (9:15 perctől)

A műsort Szent Bernadett nyomában loudresi rövidfilm zárja.

A riportfilm ide kattintva visszanézhető.

Advent

Kép

advent-image-st-pauls-key-west

Templomunkban a roráte szentmisék december 2-tól, hétfőtől szombatig reggelenként 6 órakor kezdődnek, melyeken lesz gyónási lehetőség, utána pedig zsolozsmát imádkozunk.

Kérjük a testvéreket, gyónásaikat ne hagyják az utolsó napokra! A felkészüléshez szeretettel ajánlunk lelkitükröt.

A kitett adventi naptár karácsonyig naprakészen segíti a felkészülést. Az adventi készület naptára letölthető.

Krisztus Király vasárnapja – 2019. 11. 24.

Kép

Jn_18_33-37XI. Piusz pápa 1925-ben rendelete el az Egyházban Krisztus királyságának ünnepét. Döntésében a Szentírás tanítására támaszkodott. Izajás próféta megjövendölte a Megváltóról: Messzire kiterjed uralma és országában mindig béke  lesz (vö. Iz 9,6).

A zsoltárokban pedig ezt olvassuk: Uralkodni fog tengertől tengerig és hódolnak előtte a föld lakói (vö. Zsolt 71,8-9).

Az ünnepet az utolsó évközi vasárnapon ünnepeljük. 

Csodálatos ez a Király, aki lemondott a hatalom minden külső jeléről, az uralkodás, az erő és a gőg minden eszközéről. Különleges Király ez! Mennyire vágyakoznia kell rá a modern embernek, aki belefásult a hatalom gyakorlásának olyan rendszereibe, amelyek elnyomással és erőszakkal sújtják polgáraikat. Milyen csodálatos Király Jézus Krisztus, aki eleve elutasítja az ember ilyesfajta irányítását. (II. János Pál pápa)

Ima elhunyt szeretteinkért – Szűzanya ígérete november hónapra

Kép

letöltés

 

November hónapban minden nap az esti szentmisét szeretteinkért mutatjuk be. A templomban kitett borítékokban található lapokra lehet felírni mindazok nevét, akikért az imádságot kérik.

Imádkozzunk elhunyt szeretteinkért!

Szűzanya ígérete a Szeretetláng lelki naplóban november hónapra: “Bármikor Szeretetlángomra hivatkoztok, és három Üdvözlégyet tiszteletemre elimádkoztok, minden alkalommal egy lélek szabadul ki a tisztítótűzből.” (Lelki napló II/16.) 

 

Mindenszentek ünnepe és Halottak napja

Kép

Mindenszentek1

Nagy Konstantin császár rendeletével 313-ban szabaddá vált a kereszténység. Ezt követően a keresztények nagy tisztelettel fordultak a vértanúk felé, akik az üldöztetés során életüket áldozták. Tiszteletükre templomokat építettek, sírjaik fölé bazilikákat emeltek és kialakult a szentek kultusza. De nemcsak őket tiszteljük szentekként, hanem azt a sok-sok millió lelket is, akik életükben Istent megdicsőítették és megigazultan haltak meg, tehát nem szorulnak már rá az egyház közbenjáró segítségére a tisztítóhelyen. Az ő lelkük a mennyben van, ők adják az egyház megdicsőült részét, ők közben tudnak értünk járni. Fontos tudni, hogy mindenszentek alatt nemcsak az egyház által szentté avatott személyeket értjük, hanem mindazokat, akik Istent megdicsőítve az életükben, megigazultan haltak meg.

A nyugati egyházban az ünnep kezdetét 609-re vezetik vissza, amikor IV. Bonifác pápa a római Pantheont keresztény templommá szentelte, és Szűz Máriának, valamint az összes keresztény vértanúnak ajánlotta, neve pedig Santa Maria Rotonda lett. 800 körül III. Leó pápa sok vértanú-ereklyét hozatott a Pantheonba a katakombákból, titulusa azóta Vértanúkhoz címzett Mária-templom. IV. Gergely pápa 830. november 1-jén itt ülte meg először az összes szentek ünnepét, ettől az időponttól létezik a Mindenszentek ünnepe az egyházban.

f145519e02072ddb7257503225df7f5aA clunyi bencés szerzetesek már a X. században ezen a napon emlékeztek meg az összes megholtról.

XV. Benedek pápa 1915. augusztus 10-én adott engedélyt rá, hogy ezen a napon minden pap három szentmisét végezhessen az elhunytakért.

Az elsőt a saját szándékára, a másodikat az összes megholtért, a harmadikat a Szentatya szándékára.

Aki ezen a napon áhítatos lélekkel kápolnát, templomot, temetőt látogat, és ott Hiszekegyet, Miatyánkot és Üdvözlégyet imádkozik, teljes búcsút nyerhet a tisztítóhelyen szenvedő lelkek javára.

A Missziós Kereszt a Szombathelyi Egyházmegyében

Kép

2019 novemberében a Szombathelyi Egyházmegyébe látogat a Missziós Kereszt. Egy hónap alatt tíz helyszínen lesz látható Ozsvári Csaba ötvösművész munkája, a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus szimbóluma. A három méter magas kereszt hazánk számos településén megfordult már. A Missziós Kereszt hetedik állomása a zalaegerszegi Mária Magdolna Plébániatemplomban lesz, ahol november 22-25. között láthatják a hívek. A Missziós Kereszt útjáról és eseményeiről további információ a NEK honlapján olvasható.

Missziós kereszt webre_sRGB