Aktuális

Kedd, nagyböjti idő, 4. hét

Ez 47,1-9.12; Jn 5,1-16 „Uram! Nincs emberem…” Az a Jézus, akit annyian kerestek fel a gyógyulás reményében, hogy sokszor enni sem maradt ideje, aki időnként valósággal elszökött az őt ostromló tömeg elől, s aki semmiképp sem szerette volna, hogy csodadoktornak … Bővebben

SZENT JÓZSEF, A BOLDOGSÁGOS SZŰZ MÁRIA JEGYESE

Sienai Szent Bernardin áldozópap beszédeiből A hűséges őrző és gondozó Az értelmes teremtményeknek adott összes sajátos kegyelem általános szabálya az, hogy amikor valakit az isteni jóság kiválaszt valami személyes kegyelemre vagy különleges életfeladatra, akkor megad neki minden karizmát, amely szükséges … Bővebben

Nagyböjt 4. vasárnapja – Laetare-vasárnap

Örvendezz, Isten népe! Gyűljetek össze mind, akiknek kedves az Úr ügye. Szívből örüljetek, akik azelőtt szomorkodtatok. Vigasztalódjatok meg, mint a gyermek megnyugszik anyja kebelén. (Vö. Iz 66,10-11) Abban az időben: Jézus útközben látott egy vakon született embert. A földre köpött, … Bővebben

Szombat, nagyböjti idő, 3. hét

A szegényekben Krisztusnak szolgáljunk! Boldogok az irgalmasok – mondja a Szentírás –, mert majd nekik is irgalmaznak (Mt 5, 7). Az irgalmasság nem az utolsó a boldogságok között. Boldog, aki megértő a rászorulók és szegények iránt (vö. Zsolt 40, 2). Más … Bővebben

Péntek, nagyböjti idő, 3. hét

Abban az időben egy írástudó megkérdezte Jézustól: „Melyik az első a parancsok közül?” Jézus így válaszolt: „Ez az első: »Halld, Izrael! Az Úr a mi Istenünk, az egyetlen Úr. Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden … Bővebben

Csütörtök, nagyböjti idő, 3. hét

Prófétája által szól hozzánk az Úr: Hallgassatok szavamra, és én Istenetek leszek, ti meg az én népem lesztek; járjatok azon az úton, amelyet én jelölök ki nektek, és akkor jól megy majd sorotok. De nem fogadtak szót, és nem figyeltek … Bővebben

Szerda, nagyböjti idő, 3. hét

MTörv 4,1.5-9; Mt 5,17-19 „Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy megszüntessem a törvényt vagy a prófétákat.Nem megszüntetni jöttem, hanem tökéletessé tenni.” Az Ószövetség népét mindennél jobban az különböztette meg a környező pogány népektől, hogy Istenünkkel, az egyetlen Úrral olyan bensőséges … Bővebben

Kedd, nagyböjti idő, 3. hét

Dán 3,25.34-43; Mt 18,21-35 „Amikor kérleltél, én minden tartozásodat elengedtem neked. Nem kellett volna neked is megkönyörülnöd szolgatársadon, mint ahogy én megkönyörültem rajtad?”Csak az tudja Isten irgalmát közvetíteni, aki maga is megtapasztalta. A szentek mind-mind olyan emberek, akik mélységesen átérezték, … Bővebben

Hétfő, nagyböjti idő, 3. hét

A názáreti zsinagógában Jézus így beszélt a néphez: „Bizony mondom nektek, hogy egy próféta sem kedves a maga hazájában. Igazán mondom nektek, sok özvegy élt Izraelben Illés idejében, amikor az ég három évre és hat hónapra bezárult, úgyhogy nagy éhínség … Bővebben

Nagyböjt 3. vasárnapja

Kiv 17,3-7; Róm 5,1-2.5-8; Jn 4,5-42 „Az a víz, amelyet én adok, örök életre szökellő vízforrás lesz.” A színeváltozás hegyének magasa után vágyaink kútjának feneketlen mélysége tárul fel előttünk a mai Evangéliumban. Az Istenember, akárcsak minden más ember, szomjas. Az … Bővebben