Aktuális

Szombat, nagyböjti idő, 2. hét

Mik 7,14-15.18-20; Lk 15,1-3.11-32 „Melyik isten olyan, mint te,aki nem haragszol mindörökre,mert kedvedet leled az irgalomban?” A mennyei Atya irgalmassága nem egyszer működő, máskor szünetelő tulajdonság, hanem Isten szeretetének a világ felé való állandó megnyilatkozása.A tékozló fiú iránti irgalom nem … Bővebben

Péntek, nagyböjti idő, 2. hét

„Testvérei látták, hogy atyjuk Józsefet náluk jobban szereti, ezért meggyűlölték őt, és nemtudtak vele barátságos szót váltani.” Ter 37,3-4.12-13a.17b-28; Mt 21,33-43.45-46 A mai Olvasmányt és Evangéliumot összekapcsoló fő motívum az atya kedves fia iránti kicsinyes gyűlölet, mely az irigységen alapszik. … Bővebben

Csütörtök, nagyböjti idő, 2. hét

„Ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, akkor még ha a halottak közül támad is felvalaki, annak sem hisznek.” Jer 17,5-10; Lk 16,19-31 Ábrahám példabeszédbeli szavai első hallásra nem túl meggyőzőek; hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy a halálból visszatérő ember … Bővebben

Barsi Balázs OFM – nagyböjti konferenciabeszédek 2023

Barsi Balázs atya a budapesti belvárosi ferences templomban idén nagyböjtben ismét nagyböjti konferenciabeszédet tart. Szeretettel ajánljuk a kedves testvérek figyelmébe Balázs atya elmélkedéseit. A konferenciabeszédek élőben követhetők vasárnaponként az esti fél 7-es szentmise után, vagy vissza-hallgathatók: ITT.

Kedd, nagyböjti idő, 2. hét

Szent Ágoston püspöknek a zsoltárokról szóló fejtegetéseiből Krisztus egész Testének a szenvedése Uram, feléd kiáltottam, hallgass meg engem! (Vö. Zsolt 140, 1) Mindnyájan elmondhatjuk e szavakat. Ezt azonban most nem én, hanem az egész Krisztus mondja. De inkább a test … Bővebben

Hétfő, nagyböjti idő, 2. hét

A hegyi beszédében Jézus így szólt tanítványaihoz: „Legyetek irgalmasok, amint mennyei Atyátok is irgalmas. Ne mondjatok ítéletet senki fölött, s akkor fölöttetek sem ítélkeznek. Ne ítéljetek el senkit, s akkor titeket sem ítélnek el. Bocsássatok meg, és nektek is megbocsátanak. … Bővebben

Nagyböjt 2. vasárnapja

Abban az időben: Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és (ennek) testvérét Jánost, s külön velük fölment egy magas hegyre. Ott elváltozott előttük: az arca ragyogni kezdett, mint a nap, a ruhája pedig vakító fehér lett, mint a fény. És … Bővebben

Elsőszombat, nagyböjti idő, 1. hét

Elsőszombat – Szűz Mária Szeplőtelen Szívének tisztelete. Az elsőszombat a hónap első szombatja, Szűz Mária Szeplőtelen Szíve-tiszteletének napja. – A Szűzanya 1925. december 10-én Lúciának, a fatimai látnoknak megmutatta tövisekkel övezett szívét és így szólt: „Hirdesd nevemben a világnak, hogy … Bővebben

Elsőpéntek, nagyböjti idő, 1. hét

Március hónap elsőpénteke –  egésznapos szentségimádást tartunk a Szent Ferenc kápolnában. Ezen a napon délben is lesz szentmise. A hegyi beszédben Jézus így szólt tanítványaihoz: Ha igaz voltotok nem múlja felül az írástudókét és a farizeusokét, nem juthattok be a … Bővebben

Csütörtök, nagyböjti idő, 1. hét

A hegyi beszédben Jézus így szólt tanítványaihoz: „Kérjetek, és adnak nektek; keressetek, és találtok; zörgessetek, és ajtót nyitnak nektek. Mert aki kér, az kap; aki keres, az talál; aki zörget, annak ajtót nyitnak. Kicsoda az közületek, aki fiának követ ad, … Bővebben