Munkatársak

Bedőkné Pető Szilvia
irodavezető
2013-tól

Bíró Ferencz
kántor
2004-től

Szanati Józsefné
sekrestyés
2007-től