Alapítvány

Zalaegerszegi Ferences Templomért
és Kolostorért Alapítvány

Alapítványunk célja a templom, a rendház és a hozzá tartozó közösségi épületek építésének, felújításának, fenntartásának támogatása, valamint új berendezési tárgyak és a működéshez szükséges eszközök javításának, felújításának, beszerzésének segítése, külső és belső szépségeinek gondozása, megőrzése.

 

Kuratórim tagjai:

  • Elnök: Boncz József
  • Elnökhelyettes: fr. Ocsovai Grácián ofm 
  • Tagok: Dr. Cserjési Helga, Gillay József és Ekler Elemérné

 

Számlaszám: 10700110-67946325-51100005

 

Adószám: 18967597-1-20