Rózsafüzértársulat

-9a8RyEL

„Fogjátok újra kézbe a Rózsafüzért, fedezzétek fel az ima erejét a Szentírás fényében,
a liturgiával összhangban, a mindennapi élet körülményei között.”
(Szent II. János Pál pápa: Rosarium Virginis Mariae)

 

Szent II. János Pál pápa, számtalanszor ajánlotta: „folyamodjunk a Legszentebb Szűzhöz a rózsafüzér imádkozásával, mert ő (Szűz Mária) ebben a gondolatban végig vezet bennünket a megváltás legfőbb titkain, és hozzásegít, hogy eljussunk az üdvösség hazájába.”

A rózsafüzér imádkozásának eredete és szerzője a hagyomány szerint Szent Domonkos, aki 1211-ben Dél-Franciaországban, Toulouse-ban misszionáriusként először imádkozta. Ugyanis bánatában a Szűzanyához fordult, hogy tanítsa meg, hogyan harcoljon az eretnekek megtérítésén és a nagyon elharapódzott bűnök ellen.

Templomunkban a Rózsafüzér társulat néhány tagja minden nap 17 órától rózsafüzért imádkozik a napnak megfelelő titkokkal: Hétfőn és szombaton az örvendetes, kedden és pénteken a fájdalmas (vagy Szent Arc), szerdán és vasárnap a dicsőséges, csütörtökön a világosság rózsafüzért. Imáinkat felajánljuk a két Legszentebb Szív szándékára, továbbá imádkozunk hazánk lelki megújulásáért, családjainkért, betegeinkért, a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, papokért, szerzetesekért, új hivatásokért, az ifjúságért és egyéb szándékokra. Amíg ajkunkkal az imákat mondjuk, értelmünkkel az Úr Jézus és a Szűzanya életének egyes eseményeire kell gondolnunk.

Minden hónap első vasárnapján az esti szentmisét társulatunk élő és meghalt tagjaiért ajánljuk fel. Összejöveteleinket – titokcserét – szintén első vasárnap 17 órakor tartjuk, amikor Grácián atya vezetésével imádkozunk, énekelünk, áldást kapunk és kicseréljük a titkokat.

Jelenleg 57 tagunk van. Titokcserekor minden tag egy kis képet kap a következő hónapra, amelyben a titok neve mellett egy kis elmélkedés is található. Társulatunknak bárki tagja lehet, aki vállalja, hogy a hónap minden napján elimádkozza a ráeső tizedet.

Szeretettel hívunk és várunk új tagokat csoportunkba!

A rózsafüzérben a Miatyánk után 10 Üdvözlégyet imádkozunk, melyben sorra vesszük Jézus Krisztus földi életének eseményeit.  Egy tized elimádkozása alig öt percnyi időt igényel, amely útközben is elvégezhető. Bizonytalan, vagy nehéz helyzetekben merjük magunkat a Boldogságos Szűzanyánk anyai gondoskodásába helyezni és kitartással, szívből, elmélkedve imádkozni.

Rózsafüzér Királynéja! Imádkozzál érettünk! Ó, bűn nélkül fogantatott Szűz Mária,
könyörögj érettünk, kik hozzád menekülünk!

 

Üdvözlégy Úrnőnk, irgalmasságnak asszonya!
Élet, édesség, reménycsillag, áldunk.
Most kérve kérlel Évának száműzött népe,
Hozzád sóhajtozunk, sírva és zokogva
siralmaink völgye mélyén.

 

Hallgass meg hát, égi közbenjárónk!
Kegyes Anyánk, két szemed áldott sugarát
fordítsd ránk végre!
És Jézust mutasd nekünk, méhed szent gyümölcsét,
hogy őt e számkivetés múltán lássuk!
Ó áldott, ó drága, ó édes, szép Szűz Mária!