Rózsafüzér Királynőjének ünnepén Dr. Márfi Gyula veszprémi érsek áldotta meg Kováts Ferenc áldozópap emlékművét a Mindszenty-kertben

Kováts Ferenc áldozópap halálának 60. évfordulójára készült domborművet az érsek atya a fél 10 órai szentmisét követően áldotta meg. Az ünnepség kezdetén Grácián atya köszönetet mondott mindazoknak, akik segítségükkel, anyagi támogatásukkal hozzájárultak a dombormű elkészüléséhez, megköszönte Szabolcs Péter szobrászművész munkáját, … Bővebben

KF00139honlapKováts Ferenc áldozópap halálának 60. évfordulójára készült domborművet az érsek atya a fél 10 órai szentmisét követően áldotta meg. Az ünnepség kezdetén Grácián atya köszönetet mondott mindazoknak, akik segítségükkel, anyagi támogatásukkal hozzájárultak a dombormű elkészüléséhez, megköszönte Szabolcs Péter szobrászművész munkáját, majd felolvasta Csóka János pálos tartományfőnök levelét a fiatal áldozópap vértanúságot vállaló életútjáról. A Gencsapátiban szolgáló káplánt az 1956-os forradalom leverését követő megtorlás időszakában, 1958 márciusában, a szombathelyi rendőrségen többször, brutálisan megverték. A bántalmazások következtében egészségét többé nem nyerte vissza. Szűz Máriának felajánlott életét 1958. október 7-én, Rózsafüzér Királynője napján adta vissza az Úrnak szülei zalaegerszegi házában.

Vígh László országgyűlési képviselő ünnepi beszédében megemlékezett a köztiszteletben álló, hitéhez hű, hatgyermekes Kováts családról és Kováts Ferenc káplánról, aki életét adta hitéért.

Az ünnepségen részt vettek a család tagjai, a plébánia hívei, valamint Balaicz Zoltán, városunk polgármestere és Szabolcs Péter szobrászművész, a dombormű alkotója is.

A dombormű megáldását követően a ferences Karitász szerény agapéval ajándékozta meg a megjelenteket. Szűz Mária, Rózsafüzér Királynője köszönjük ezt a szép napot!

KF0014honlapKF6honlapKF16honlapKF0031honlapKF0039honlap