Aktuális

2017. április 30. HÚSVÉT 3. VASÁRNAPJA Alleluja + Alleluja + Alleluja Jézus él és nekünk is életet ad! Ezt a gondolatot soha nem felejthetjük el. Életünk sötét óráiban sem, a gyász-ban sem, a halálban sem. OLVASMÁNY ApCsel 2, 14. 22–28 … Bővebben

2017. április 16. HÚSVÉTVASÁRNAP

  KRISZTUS FELTÁMADÁSA Alleluja + alleluja + alleluja! Jézus győzelme, feltámadása az Ünnepek ünnepe. Ővele járjuk életutunkat. Botladozunk, de felkelünk, csaló–dunk, de megvigasztalódunk. Súlyos a keresztünk, mint az övé, de dicsőséges lesz a feltámadásunk, mint az övé. KEZDŐÉNEK Zsolt 138, … Bővebben

Áldott Húsvéti ünnepeket kívánunk!

Húsvét van, feltámadt az Úr, Ma lelkünk gyásza felvidul, Elárad rajta égi Fény, A Húsvét áldott ünnepén! Megváltott lelkek, jöjjetek, Az Úrnak hálát zengjetek, Mert sírunk éjét győzte le Az örök élet Istene! (Kerényi György)

2 017. április 9. VIRÁGVASÁRNAP: AZ ÚR SZENVEDÉSÉNEK VASÁRNAPJA Hat nappal Húsvét ünnepe előtt fölment Jézus Jeruzsálembe. Kivonultak eléje a gyermekek, kezükben pálmaágakkal. És kiáltozták hangos szóval: Hozsanna a magasságban! Áldotta vagy, aki nagy irgalommal hozzánk jöttél. Ezen a napon … Bővebben