Aktuális

Hétfő, adventi idő, 3. hét – Ó-antifónák

Kép

December 18. O, Adonai

Ó, Urunk és népednek vezérlő Fejedelme! Te megjelentél Mózesnek az égő csipkebokorban, és neki a Sínai-hegyen törvényt adtál: Jöjj, válts meg minket kitárt karoddal!

Örüljetek az Úrban, szüntelenül! Jóságos emberségeteket ismerje meg mindenki! Az Úr közel van!

Ó Adonáj – az antifóna itt hallgatható.

Advent 3. vasárnapja

Kép

Gaudete vasárnap – Örvendjetek az Úrban

Örüljetek az Úrban mindig, újra mondom: örüljetek! Az Úr közel van! (Vö. Fil 4,4.5)

Adventi antifónák

Az ünnepet megelőző utolsó hét nap a belső készület kitüntetett ideje. Egyházunk az adventi készület legintenzívebb egy hetében segít a ráhangolódásban a liturgia segítségével. Ó-antifónák: az adventi liturgia csúcspontja.Az utolsó adventi héten, tehát december 17–23 között csendül fel a Magnificat előtt a hét Ó-antifóna. Mindegyik Krisztust, a várva várt Megváltót szólítja meg, és hívja, érkezzen közénk. A szövegek mindegyike Izajás jövendöléseire (és más messiási próféciákra) utal, így bevon minket a választott nép várakozásába, akik Isten ígéretében bízva, a próféták által megerősítve, évezredeken át várták a Messiást. A hét nap a Szentlélek hét ajándékára is felhívja a figyelmünket ( bölcsesség, értelem, jó tanács, tudomány, lelki erősség, jámborság, istenfélelem). A versszakok végén egy kérés kiált fel: jöjj el, és válts meg minket. Ezeket az antifónákat a II. vatikáni zsinat után a napi szentmisékbe is beemelték, az alleluját bevezető vers gyanánt. A hét antifóna más-más néven nevezi a Megváltót, és mindegyik az Ó! felkiáltással kezdődik – innen az elnevezés: Ó-antifóna. A megszólítások így hangzanak:

O, Sapientia; (Ó, Bölcsesség – Izajás 28,29)
O, Adonai; (Ó, Adonáj – Úr – Izajás 33,22)
O, Radix Jesse; (Ó, Jessze gyökere – Izajás 11,1 és 52,15)
O, Clavis David; (Ó, Dávid kulcsa – Izajás 22,22)

O, Oriens; (Ó, Napkelet – Izajás 9,1)
O, Rex Gentium; (Ó, Nemzetek Királya – Izajás 2,4.)
O, Emmanuel (Ó, Emmanuel – Velünk lévő Isten – Izajás 7,14)

December 17. O Sapientia

Ó, Bölcsesség! Te a magasságbeli Isten ajkán születtél, erőddel elérsz a világ egyik végétől a másikig, és üdvösen igazgatod a világmindenséget: jöjj, taníts meg minket okosan élni!

A békesség Istene szenteljen meg benneteket, hogy tökéletesek legyetek. Őrizze meg szellemeteket, lelketeket és testeteket feddhetetlenül Urunk, Jézus Krisztus eljöveteléig. Aki meghívott benneteket, az hűséges és végbe is viszi.

O sapientia – az antifóna itt hallgatható.

 

 

 

Szombat, adventi idő, 2. hét

Színeváltozása után tanítványai megkérdezték Jézust: „Miért mondják az írástudók, hogy előbb Illésnek kell eljönnie?” Ő így felelt: „Illés eljön ugyan, és helyreállít mindent, én azonban azt mondom nektek, hogy Illés már eljött, de nem ismerték föl, és kényük-kedvük szerint bántak … Bővebben

Péntek, adventi idő, 2. hét

Egy alkalommal így szólt Jézus a néphez: „Kihez hasonlítsam ezt a nemzedéket? Hasonlít a piacon tanyázó gyermekekhez, akik odakiáltják pajtásaiknak: »Furulyáztunk, de nem táncoltatok. Siránkoztunk, de nem zokogtatok.« Eljött János. Nem eszik, és nem iszik; azt mondják rá: »Ördöge van.« … Bővebben

Keresztes Szent János áldozópap és egyháztanító

A spanyolországi Fontiverosban született 1542 körül. Miután bizonyos időt töltött el a karmelita rendben, 1568-ban Avilai Szent Teréz tanácsára a szerzetesek közül elsőként csatlakozott a megújított rendhez, amelyért sokat fáradozott és dolgozott. Ubedában halt meg 1591. december 14-én az életszentség … Bővebben

Szent Lúcia szűz és vértanú

Diocletianus idejében szenvedett vértanúhalált, valószínűleg Syracusában. Tisztelete régtől fogva szinte az egész Egyházban elterjedt és neve bekerült a római misekánonba. Lúciát állítólagos vőlegénye, egy pogány ifjú hurcolta a bíróság elé bosszúból, mert elesett a házasságtól és a hozománytól. A legkülönfélébb … Bővebben

Kedd, adventi idő, 2. hét

Egy alkalommal Jézus ezt a példabeszédet mondta tanítványainak: „Mit gondoltok? Ha valakinek száz juha van, és egy elcsatangol közülük, nem hagyja-e ott a kilencvenkilencet a hegyen, és nem megy-e, hogy megkeresse az eltévedtet? Ha aztán szerencsésen megtalálja, bizony mondom nektek: … Bővebben

Hétfő, adventi idő, 2. hét

Egyik napon, amikor Jézus tanított, farizeusok és törvénytudók is ültek körülötte, akik Galilea és Júdea különböző falvaiból és Jeruzsálemből jöttek. Az Úr ereje akkor arra indította Jézust, hogy gyógyítson. Ekkor néhány férfi egy béna embert hozott hordágyon. Be akarták vinni … Bővebben

Advent 2. vasárnapja

Kép

Jézus Krisztus, az Isten Fia evangéliumának kezdete. Izajás próféta megírta: Íme, elküldöm követemet színed előtt, hogy előkészítse utadat. A pusztában kiáltónak szava: Készítsétek el az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit. János ezért a pusztában hirdette a bűnbánat keresztségét a bűnök bocsánatára. Kivonult hozzá Júdea egész vidéke és Jeruzsálem minden lakója. Megvallották bűneiket, ő pedig megkeresztelte őket a Jordán folyóban. János teveszőrből készült ruhát viselt, csípőjét bőröv vette körül; sáskát és vadmézet evett. Ezt hirdette: „Aki utánam jön, hatalmasabb nálam. Arra sem vagyok méltó, hogy lehajoljak és megoldjam a saruszíját. Én vízzel keresztellek titeket, ő pedig Szentlélekkel keresztel majd meg benneteket!”
Mk 1,1-8

Szombat, adventi idő, 1. hét

Nyilvános működése idején Jézus bejárt minden várost és falut. Tanított a zsinagógákban, hirdette országának örömhírét, meggyógyított minden betegséget és minden bajt. Ahogy végignézett az embereken, megesett a szíve rajtuk, mert olyanok voltak, mint a pásztor nélküli juhok: elcsigázottak és kimerültek. … Bővebben