Hétfő, adventi idő, 1. hét

December 4., hétfőtől hétköznapokon a roráte szentmisék 6 órakor kezdődnek, emellett 18.00 órakor is van szentmise. Az adventi felkészüléshez szeretettel ajánljuk az Adventi lelki naptárt. Abban az időben, amikor Jézus bement Kafarnaumba, egy (pogány) százados járult eléje, és így szólt: … Bővebben

December 4., hétfőtől hétköznapokon a roráte szentmisék 6 órakor kezdődnek, emellett 18.00 órakor is van szentmise.

Az adventi felkészüléshez szeretettel ajánljuk az

Adventi lelki naptárt.

Abban az időben, amikor Jézus bement Kafarnaumba, egy (pogány) százados járult eléje, és így szólt: „Uram, szolgám bénán fekszik otthon, és szörnyen kínlódik.” Jézus így felelt: „Megyek és meggyógyítom.” A százados ezt válaszolta: „Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mondd, és meggyógyul az én szolgám. Jómagam, bár alárendelt ember vagyok, katonáknak parancsolok. Ha azt mondom az egyiknek: »Menj!« – elmegy; a másiknak: »Jöjj ide!« – akkor hozzám jön; és szolgámnak: »Tedd ezt!« – és megteszi.”
Amikor Jézus ezt hallotta, elcsodálkozott, és így szólt kísérőihez: „Bizony mondom nektek, ekkora hitet senkinél sem találtam Izraelben. Ezért azt mondom nektek: Sokan jönnek majd napkeletről és napnyugatról, és asztalhoz telepednek Ábrahám, Izsák és Jákob mellé a mennyek országában.” Mt 8,5-11