Nagyböjt 5. hete – kedd

Kép

Krisztus_kereszten

† EVANGÉLIUM Szent János könyvéből (Jn 8,21-30)
Krisztus igazi mivoltát megdicsőülése igazolja majd.
A Sátoros-ünnep alkalmával Jézus így beszélt a farizeusokhoz: „Én elmegyek, és ti hiába kerestek, mert meghaltok bűneitekben. Ahová én megyek, oda ti nem jöhettek.”
A zsidók erre tanakodni kezdtek: „Csak nem akarja megölni magát, hogy ezt mondja: »Ahová én megyek, oda ti nem jöhettek?«”
Jézus így folytatta: „Ti innen alulról vagytok, én felülről vagyok. Ti ebből a világból vagytok, én nem ebből a világból vagyok. Azért mondtam nektek, hogy meghaltok bűneitekben, mert nem hiszitek el rólam, hogy ki vagyok: ezért kell meghalnotok bűneitekben.”
Erre megkérdezték: „De hát ki vagy te?”
Jézus azt válaszolta: „Kezdettől fogva az vagyok, amit mondok is nektek. Sokat kellene még beszélnem rólatok, és ítéletet mondanom felettetek, mert aki engem küldött, igazmondó; én pedig azt hirdetem a világnak, amit tőle hallottam.” De azok nem értették meg, hogy az Atyáról beszél nekik.
Végül Jézus azt mondta nekik: „Ha majd felemelitek (a kereszten) az Emberfiát, akkor megtudjátok, hogy én vagyok, és hogy semmit nem teszek önmagamtól, hanem azt hirdetem, amit Atyámtól tanultam. Aki küldött engem, az velem van, és nem hagy magamra, mert én mindig azt cselekszem, amiben ő tetszését találja.”
E szavak után sokan hittek Jézusban.
Ezek az evangélium igéi.

Nagyböjt 5.hete – hétfő

Kép

Scrivere-su-sabbia-770x513† EVANGÉLIUM Szent János könyvéből (Jn 8,1-11)
Az vesse rá az első követ, aki bűntelen közületek!
Abban az időben Jézus kiment az Olajfák-hegyére. Kora reggel pedig újra megjelent a templomban. A nép köréje sereglett, ő pedig leült, és tanította őket.
Az írástudók és a farizeusok egy házasságtörésen ért asszonyt vittek eléje. Odaállították középre, és így szóltak hozzá: „Mester, ezt az asszonyt házasságtörésen érték. Mózes azt parancsolta a törvényben, hogy az ilyet meg kell kövezni. Hát te mit mondasz?” Ezt azért kérdezték, hogy próbára tegyék, és vádolhassák.
Jézus lehajolt, és az ujjával írni kezdett a földön. Ők azonban tovább faggatták. Erre fölegyenesedett, és azt mondta nekik: „Az vesse rá az első követ, aki közületek bűn nélkül van!” Aztán újra lehajolt, s tovább írt a földön. Azok meg ennek hallatára egymás után eloldalogtak, kezdve a véneken, s csak Jézus maradt ott a középen álló asszonnyal. Jézus fölegyenesedett és megszólította; „Asszony, hol vannak, akik vádoltak téged? Senki sem ítélt el?”
„Senki, Uram” – felelte az asszony.
Erre Jézus azt mondta neki: „Én sem ítéllek el. Menj, de többé ne vétkezzél.”
Ezek az evangélium igéi.

Szent Sebek rózsafüzér és az Úr 17 hozzáfűzött ígérete

Kép

10712938-818303311523144-1646862497480119352-n_origSzeretettel ajánljuk a Kedves Testvéreknek imádkozásra a Szent Sebek rózsafüzért.

AZ ÚR ÍGÉRETEI AZOKNAK, AKIK EZT AZ ÁJTATOSSÁGOT GYAKOROLJÁK:

 1. A Szent Sebek Rózsafüzérének imádkozása közben minden egyes kiejtett szónál megengedem, hogy egy csepp Vér essen egy bűnös lelkére.
 2. Minden alkalommal, amikor felajánlod Atyámnak Isteni Sebeim érdemeit, hatalmas kegyelemben részesülsz.
 3. Azok a lelkek, akik töviskoronámat szemlélik itt a földön, Dicsőségem koronái lesznek a Mennyben!
 4. Mindent megadok, amit kérsz Tőlem Szent Sebeimre való hivatkozással. Mindent megkapsz az én Szent Vérem érdemeiért, mely végtelen értékű. Sebeimmel és Isteni Szívemmel mindent elnyerhetsz.
 5. Sebeimből sarjadnak a szentség gyümölcsei. Ahogy a tégelyben megtisztított arany szebbé válik, úgy a lelkedet és a társaid lelkét be kell helyezned Szent Sebeimbe; ott tökéletesen megtisztultok, mint az arany a kemencében. Mindig megtisztulhatsz Szent Sebeimben.
 6. Az Én Sebeim meggyógyítják a te sebeidet. Sebeim elfedik hibáidat. Annak, aki tiszteli Sebeimet, igaz ismeretei lesznek Jézus Krisztusról. Miközben elmélkedsz rajtuk, mindig új szeretet ébred benned. Sebeim minden bűnödet elfedik.
 7. Merítsd bele tetteidet a Sebeimbe, és értékesek lesznek. Minden Szent Vérbe merített cselekedet, akár a legkisebb is, önmagában ezáltal végtelen érdemeket szerez, és tetszeni fog Szívemnek.
 8. Ha felajánlod Sebeimet a bűnösök megtéréséért, mégha a bűnösök nem is térnek meg, mégis ugyanakkora érdemeket szerzel Isten előtt, mintha megtértek volna.
 9. Ha valami problémád van, ha valamitől szenvedsz, helyezd gyorsan Sebeimbe, és enyhül a fájdalom.
 10. Ezt az imát gyakran kell ismételni betegek közelében: “Jézusom, bocsáss meg és irgalmazz Szent Sebeid érdemei által!” Ez az ima vigasztalja a lelket és a testet.
 11. Az a bűnös, aki a következő imát elmondja, megtér: “Örökkévaló Atyám, felajánlom Neked Urunk Jézus Krisztus Szent Sebeit, hogy lelkünk sebei begyógyuljanak.”
 12. Nem lát halált az a lélek, mely Szent Sebeimben hunyt el; hanem részesül a valódi életben.
 13. Ez a rózsafüzér ellentmondásban áll az Igazságossággal; mert visszatartja Bosszúmat.
 14. Azok, akik alázattal imádkoznak, és akik Szenvedésemen elmélkednek, egy nap majd részesülni fognak Isteni Sebeim dicsőségében.
 15. Minél gyakrabban szemléled fájdalmas Sebeimet ezen a földön, annál inkább szemlélheted majd Szent Sebeim dicsőségét a Mennyországban.
 16. Azt a lelket, aki életében tisztelte Urunk Jézus Krisztus Szent Sebeit, és felajánlotta azokat a Örökkévaló Atyának a tisztítótűzben szenvedő lelkekért, halála pillanatában a Szent Szűz és az Angyalok kísérik; és a mi Keresztrefeszített Urunk ragyogó dicsőségében fogadja őt és megkoronázza.
 17. A Szent Sebek Rózsafüzérének imádkozása szakadatlan győzelmet hoz az Egyház számára.

A RÓZSAFÜZÉR ELIMÁDKOZÁSA:

Keresztvetés

Keresztre:

Jézus Krisztus, Isteni Megváltónk,

– légy irántunk és az egész világ iránt kegyelmes és irgalmas! Ámen.

Bevezető:

(nagy, önálló szemre)

Örök Atya! Felajánlom Neked a mi Urunk, Jézus Krisztus szent Sebeit,

– hogy lelkünk sebei begyógyuljanak.

kis szemre:

Szent Isten, szent, erős Isten, szent, halhatatlan Isten

– irgalmazz nekünk és az egész világnak. Ámen.

kis szemre:

Kegyelmezz és irgalmazz nekünk, Jézusunk a jelen veszedelemben,

– födj be minket drága szent Véreddel és rejts el szent Sebeidbe. Ámen.

kis szemre:

Örök Atya! Mutasd meg nekünk irgalmasságodat

– a Te egyszülött Fiad, Jézus Krisztusnak Vére által. Ámen.

Tizedekre:

(nagy, önálló szemre)

Örök Atya! Felajánlom Neked a mi Urunk, Jézus Krisztus szent Sebeit,

– hogy lelkünk sebei begyógyuljanak.

Kis szemekre (10x):

Jézusom, Szent Sebeid érdemei által

– bocsáss meg nekünk és könyörülj rajtunk!

Záró ima (3x):

Örök Atya! Mutasd meg nekünk irgalmasságodat

– a Te egyszülött Fiad, Jézus Krisztus Vére által. Ámen.

Keresztvetés

URUNK MEGSZÜLETÉSÉNEK HÍRÜLADÁSA – GYÜMÖLCSOLTÓ BOLDOGASSZONY – MÁRCIUS 25.

Kép

dsc0017-1-954x1024

Március 25. Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe. Ezen a napon foganta a Szűzanya Jézust, majd kilenc hónapon át hordozta és karácsonykor megszülte. Ezen a napon kezdjük el a Lelki adoptálás ígéretét és imáját, amely kilenc hónapon át tart. Ebben minden nap imádkozunk egy megfogant magzatért, akinek nevét egyedül Isten ismeri és akit az abortusz veszélye fenyeget. A Lelki adoptálás a Szűzanya Fatimában kért kérésére válasz, amelyben azt kérte: Engeszteljetek.

Imáik e szándékra a következők lesznek:

Egy tized rózsafüzér naponta,

Napi ima: Uram Jézus! Édesanyád, Mária közbenjárására, aki szeretettel szült világra Téged, valamint Szent Józsefnek, a bizalom emberének közbenjárására, aki születésed után gondoskodott Rólad – kérlek Téged annak a meg nem született gyermeknek érdekében, akit lélekben adoptáltam, és akit a halál veszélye fenyeget. Kérlek, adj szüleinek szeretetet és bátorságot, hogy meghagyják gyermekük életét, melyet Te magad rendeltél számára. Ámen.

Valamilyen önkéntes vállalás, amely tetszés szerint lehet – pl. hetente egy nap böjt, Szentírásolvasás, önmegtagadás, karitatív cselekedet, egy szentáldozás felajánlása, Szentségimádás stb.

Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén a szentmisét – benne a Lelki adoptálást – március 25-én a Bonum TV 8,30-kor, a fecebook.com/lelkiadoptalas pedig este 18 órakor élőben közvetíti.

Az fogadalom és a mindennapi ima innen letölthető.

Tanúságtétel – járvány idején

Kép

Julian Urban lombardiai orvos tanúságtétele

Soha a legsötétebb rémálmomban sem gondoltam, hogy valaha látni és megélni fogom ezt, ami három hete történik itt nálunk a kórházban. Ez a szörnyűség egyre duzzad és egyre megállíthatatlanabb.

Az elején csak páran jöttek, aztán százával..és most nem is orvosok vagyunk hanem szelektálók…el kell döntsük hogy ki éljen és ki menjen haza meghalni, pedig ezek az emberek becsületesen fizették az adókat Olaszországnak.

Most két hete, én és kollégáim ateisták voltunk.

Ez volt a normális hisz mi a tudományban hittünk, ezt tanultuk.A tudomány pedig kiiktatja Isten jelenlétét. Mindig kinevettem a szüleimet mert templomba jártak.

Kilenc napja, hogy egy 75 éves pásztor került be hozzánk komoly légzési problémákkal. Volt nála egy Biblia és ebből olvasott a haldoklóknak, miközben a kezüket fogta.

Mi már pszichikailag és fizikailag is ki voltunk merülve és el voltunk keseredve, mikor időnk volt, leültünk és hallgattuk. Most be kell ismerjük; mint emberek elértük határainkat, többet nem tudunk tenni! Naponta egyre többen halnak meg. Ki vagyunk merülve két társunk meghalt és a többiek is alig állnak a lábukon. Rájöttünk, hogy az ember tudása véges és szükségünk van Istenre! Elkezdtünk imádkozni amikor csak volt pár percünk. Hihetetlen, de megrögzött ateistaként oda jutottunk, hogy Istennél békére leltünk! Őt kérjük segítsen kitartani, hogy ápolni tudjuk a betegeket.

Tegnap meghalt a 75 éves pásztor, mint soha eddig (pedig 120 halottunk volt az utolsó három hét alatt) mindannyian kikészültünk. Mert az idős pásztor, amíg velünk volt, sikerült olyan békét hoznia, amit már nem is reméltem, hogy megtalálunk.

A pásztor elment az Úrhoz, nemsokára mi is követjük. Hat napja nem voltam otthon, nem tudom mikor ettem utoljára, és rájöttem milyen haszontalan voltam itt a földön.

Fel szeretném ajánlani a segítségemet másoknak az utolsó leheletemig. Boldog vagyok, hogy Istenhez tértem, miközben körbevesz az embertársaim szenvedése, halála.”

A tanúságtétel itt letölthető.

(Forrás: Karizmatikus.hu)