Szent Beatrix de Silva, szűz

Szent Beatrix (Beatrix de Silva) Ceutában született spanyol szülőktől, 1424-ben. Egy ideig Izabella királynő udvarában élt, ahol sok üldöztetés érte irigyei részéről, melyet szelíden eltűrt. Majd elhagyta az udvart és Toledóba költözött, ahol kolostorba vonult és ott élt körülbelül harminc … Bővebben

st-beatrice-de-silvaSzent Beatrix (Beatrix de Silva) Ceutában született spanyol szülőktől, 1424-ben. Egy ideig Izabella királynő udvarában élt, ahol sok üldöztetés érte irigyei részéről, melyet szelíden eltűrt. Majd elhagyta az udvart és Toledóba költözött, ahol kolostorba vonult és ott élt körülbelül harminc évet. 1484-ben kongregációt alapított a Boldogságos Szent Szűz Szeplőtelen fogantatásának tiszteletére, melyet VIII. Ince hagyott jóvá. 1490-ben halt meg.

Azt akarja Krisztus, hogyha valaki vele egyesült, semmit se vigyen magával ebből a világból, semmit se törődjön a földiekkel, hanem csak annak keresztjével, aki érte megfeszíttetett. Szívesen hordozza keresztjét, éjjel-nappal azon legyen, hogy szünet nélkül himnusszal és dicsőítő énekkel dicsérje őt! Legyen világos a lelki szeme, ismerje Ura akaratát, és kövesse Jézusát! Legyen egyszerű a szíve és tiszta a lelke! Legyen irgalmas szívű, hogy amint ő könyörülő és irgalmas, mi is legyünk követői az irgalomban! Legyen szelíd és békés természetű! Legyen türelmes, ne fizessen a rosszért rosszal, viselje békén a sok gyalázatot, amint Krisztus is békével tűrt a zsidóktól mindenféle gyalázatot! Még a verést és a kínzást is vállalja, mert ezeket Krisztus is elszenvedte, semmit se tett ellene, amikor a főpap szolgája arcul verte. Inkább ezt mondta: Ha rosszul szólottam, bizonyítsd be a rosszat, ha pedig nem, akkor miért ütsz engem? Te meg, ó ember, nem tűröd el, hogy a veled egy természetű ember gyalázattal illessen. Utánozd Uradat! Mert ha ő Isten létére eltűrte, hogy a bűnös ember arcul verje, akkor te mit méltatlankodói, hogy a hozzád hasonló másik ember szidalmaz? Sőt, ráadásul még bosszút is forralsz. Ó, mekkora esztelenség, milyen nagy ostobaság! Jogosan mérik ki ránk a büntetést. Magunk gyújtjuk meg magunk alatt a tüzet, mert bár eszes teremtmények vagyunk, mégis az esztelen állatokhoz hasonlítunk. Igazán nagy alázatossággal jött erre a világra Krisztus, és noha gazdag volt, érettünk szegény lett, szükséget szenvedett, hogy az ember az ő szegénységéből gazdag lehessen. Isten volt, mégis érettünk ember lett, az Istenszülő Máriától született, hogy az ördög karmából kimentsen bennünket. Ezért aztán, aki üdvözülni akar, legyen balgává ebben a világban, hogy Isten színe előtt bölcs lehessen. Szent Pál mondja: Ezen világ bölcsessége oktalanság Isten előtt, és aki bölcs akar lenni, legyen balga, hogy bölcs lehessen. Ismét mondja: Testvérek, ne legyetek lélekben kiskorúak, hanem a gonoszságban legyetek gyermekek. Isten ugyanis azt akarja, hogy balgák legyünk a földiekben és bölcsek a mennyeiekben. Hiszen ellenségünk az ördög is okos a gonoszságban, és nekünk bizony okosnak kell lennünk vele szemben, hogy ravasz cselvetéseit legyőzhessük, így szól ugyanis Üdvözítőnk az Evangéliumban: Legyetek okosak, mint a kígyók és egyszerűek, mint a galambok. Ő azt nevezi okosnak, aki elég bölcs az Isten akaratának megvalósításában és parancsai megtartásában.

(Szent Atanáz püspök A Szüzességről c. munkájából)