Aktuális

ISTEN ANYJA, A BOLDOGSÁGOS SZŰZ MÁRIA ÜNNEPE – 2020. JANUÁR 1.

Kép

6362569298876661935708118Az újesztendő első napján a Szent Szűz Istenanyaságát ünnepeljük. Ez a nap egyben a Béke Világnapja is.  “Isten a kegyelmeket Mária Szeplőtelen Szívén keresztül adja nekünk. Az embereknek Őáltala kell kérniök ezeket. Jézus Szíve azt akarja, hogy Vele együtt égi Anyánk Szívét is tiszteljék. A békét égi Anyánktól kell kérni, mert Isten Őrá bízta ezt. Bárcsak minden szívnek átadhatnám azt a lángot, amely a szívemben ég, amellyel Jézus és Mária Szívét annyira szeretem!” (A fatimai látnokgyermek, Jácinta szavai) 

Imádkozzunk az Istenanya Szeplőtelen anyai Szíve közbenjárását kérve Európáért és az egész világért.

Szűz Mária Isten Anyja, könyörögj érettünk és áraszd Szeretetlángod kegyelmi hatását az egész emberiségre, hogy Krisztus Békéje hassa át az egész világot! Ámen.

A SZENT CSALÁD ÜNNEPE

Kép

1856-large_default

 

SZENT CSALÁD: JÉZUS, MÁRIA ÉS JÓZSEF

A názáreti család tanít bennünket, mennyi jót lehet tenni feltűnés nélkül, csendben, jó példával.

Tanít, hogyan éljünk két kezünk munkájából, tanít a kötelességteljesítésére, az emberek iránti jóságra, az Istenre hagyatkozásra.

Engedjük Istent be családjaink életébe, hogy életünk valódi boldogság legyen.

ÁLDOTT, SZENT KARÁCSONYT!

Kép

Geboorte-van-Christus-5

 

„…Ma megszületett a Megváltótok, az Úr Krisztus…” (Lk 2,11)

Örülj Szent Szűz, általad újult meg a teremtés,

Örülj Anyánk, általad a Teremtő gyermekké lett,

Örülj, örvendj kimondhatatlan titokba nyertél beavatást,

Örvendezzél, hited miatt Isten csöndje borult rád.

Add, Urunk, hogy betlehemi csillagod fénysugara világítson be minden ember szívébe!

 

Adventi triduum – 2019. december 20-21-22.

Kép

be38a9ff5c70cef05451adda3dfde8e0Adventi triduumot tartunk templomunkban december 20-án pénteken, 21-én szombaton, 18 órakor és 22-én vasárnap a 9.30-as szentmisén, melyet Korzenszky Richárd OSB bencés atya tart.

Gyónási lehetőség 17 órától.

 

 

A háromnapos lelkigyakorlat hanganyaga meghallgatható:

December 20.

December 21.

December 22.

 

 

Az Oltáriszentség tisztelete, Lourdes hittitka – a Katolikus krónika adásában

Kép

letöltés (2)

Szeretettel ajánljuk a Katolikus krónika 2019. december 8-i adását a következő tartalommal:

Agnus Dei – Az Oltáriszentség tisztelete Magyarországon. Az esztergomi Keresztény Múzeum szervezésében megrendezésre került kiállítás, amely a 2020. évi budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus előkészítő rendezvényeinek egyike.

 Örömöt és bátorítást adni – Idősgondozós a gyergyószentmiklósi Szent Erzsébet Idősek Otthonában.

Szeplőtelen fogantatás – Lourdes legnagyobb hittitka a Szűzanyáról.

Mária-tisztelet Búcsúszentlászlón – Riportfilm Asztrik atyával

Kép

letöltés (2)Szeretettel ajánljuk a kedves testvérek figyelmébe a Katolikus krónika 2019. november 24-i adását.

A fél órás műsort az Örmény örökség – Hagyományőrzés Székelyföldön című rövidfilm vezeti be.

Ezt követi az Asztrik atyával készült beszélgetés, Fogolykiváltó Boldogasszony – Mária-tisztelet. Búcsúszentlászló ferences múltja és jelene. (9:15 perctől)

A műsort Szent Bernadett nyomában loudresi rövidfilm zárja.

A riportfilm ide kattintva visszanézhető.

Advent

Kép

advent-image-st-pauls-key-west

Templomunkban a roráte szentmisék december 2-tól, hétfőtől szombatig reggelenként 6 órakor kezdődnek, melyeken lesz gyónási lehetőség, utána pedig zsolozsmát imádkozunk.

Kérjük a testvéreket, gyónásaikat ne hagyják az utolsó napokra! A felkészüléshez szeretettel ajánlunk lelkitükröt.

A kitett adventi naptár karácsonyig naprakészen segíti a felkészülést. Az adventi készület naptára letölthető.