Aktuális

2016. november 27. – Advent 1. vasárnapja

  Adventben visszaemlékezünk arra az időre, amikor az emberiség várta a megígért Megváltót. Egyúttal az ő születésének ünnepére és második eljövetelére is készü-lünk. Az őskeresztények fohászával imádkozunk: „Jöjj el, Uram Jézus!” (Jel 22, 20) Jöjj, és kegyelmeddel se-gíts és szentelj … Bővebben

Fr. Kamill: 90 éve telepedtek le a ferencesek Zalaegerszegen! – az első testvérek beosztásai és rövid életrajza

P. Zimmersmann Sulpitius házfőnök, rendes és nagyböjti hitszónok, a háztörténet jegyzője, könyvtáros, a Missziós Szövetség vezetője P. Apáti Oszkár házfőnök helyettes, hitszónok, a házitanács tagja P. Németh Piusz hitszónok, a házitanács tagja fr. Gyűrű Flórián sekrestyés, alamizsnagyűjtő fr. Németh Placid … Bővebben

2016. november 20. Krisztus Király ünnepe

  KRISZTUS, A MINDENSÉG KIRÁLYA ÉVKÖZI 34. VASÁRNAP XI. Piusz pápa 1925–ben rendelte el az Egyházban Krisztus királyságának ünnepét. Döntésében a Szentírás tanítására támaszkodott. Izajás próféta megjövendölte a Megváltóról: Messzire kiterjed utalma és országában mindig béke lesz (vö. Iz 9,6). … Bővebben