KÁRMELHEGYI BOLDOGASSZONY

Az Egyház Boldogságos Szűz Máriát megannyi szép megnevezéssel illeti. Ezek egyike a Kármelhegyi Boldogasszony. Honnan is e név, miért e megnevezés? A Szentírás több helyen is megemlékezik Kármel hegyének szépségéről, Illés próféta itt védelmezte „az élő Istenben való hit tisztaságát”; ezen … Bővebben

Kármelhegyi Boldogasszony_Our Lady of Mt. CarmelAz Egyház Boldogságos Szűz Máriát megannyi szép megnevezéssel illeti. Ezek egyike a Kármelhegyi Boldogasszony. Honnan is e név, miért e megnevezés?

A Szentírás több helyen is megemlékezik Kármel hegyének szépségéről, Illés próféta itt védelmezte „az élő Istenben való hit tisztaságát”; ezen a helyen mutatta be égő áldozatát, bizonyítandó, hogy „az Úr az egyetlen és igaz Isten”. A 12. században néhány remete erre a hegyre vonult el a világtól, hogy a Szűzanya oltalma alatt szemlélődő életmódot folytassanak. E kezdeményezésből alakult meg az Isten-szülő Szűzanya pártfogása alatt szemlélődő életet élő kármeliták rendje.

Urunk, Istenünk, segítsen minket a Kármelhegyi Boldog-asszonynak, a dicsőséges Szűz Máriának áldott közbenjárása, hogy oltalmazó kezétől vezetve eljussunk ahhoz a hegyhez, amely maga Krisztus. Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen.

„Örüljön a puszta és a kiaszott vidék, ujjongjon a sivatag és viruljon! Virulva viruljon, mint a liliom, és örömében ujjongva daloljon! Mert övé a Libanon dicsősége, a Kármel és a Száron pompája; meglátják az Úr dicsőségét, Istenünk ragyogó fönségét.” (Iz 35, 1-2)