Karácsony nyolcada alatti 7. nap

† EVANGÉLIUM Szent János könyvéből (Jn 1,1-18) Kezdetben volt az Ige. Az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige. Ő volt kezdetben Istennél. Minden őáltala lett, és nélküle semmi sem lett, ami lett. Őbenne élet volt, és ez az … Bővebben

† EVANGÉLIUM Szent János könyvéből (Jn 1,1-18)
Kezdetben volt az Ige. Az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige. Ő volt kezdetben Istennél. Minden őáltala lett, és nélküle semmi sem lett, ami lett. Őbenne élet volt, és ez az élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétségben világít, de a sötétség nem fogadta be. Föllépett egy ember, akit Isten küldött: János volt a neve. Azért jött, hogy tanúságot tegyen: tanúságot a világosságról, hogy mindenki higgyen általa. Nem ő volt a világosság, ő csak azért jött, hogy tanúságot tegyen a világosságról.
Az Ige az igazi világosság volt, amely a világba jött, hogy megvilágítson minden embert. A világban volt, és a világ őáltala lett, de a világ nem ismerte fel őt. A tulajdonába jött, de övéi nem fogadták be. Mindazoknak azonban, akik befogadták, hatalmat adott, hogy Isten gyermekei legyenek; azoknak, akik hisznek benne, akik nem vér szerint, nem a test kívánságából, és nem is a férfi akaratából, hanem Istentől születtek.
És az Ige testté lett, és közöttünk lakott. Mi pedig láttuk az ő dicsőségét, mely az Atya Egyszülöttjének dicsősége, telve kegyelemmel és igazsággal.
János tanúságot tett róla, amikor ezt hirdette: „Ő az, akiről mondtam, hogy utánam jön, de megelőz engem, mert előbb volt, mint én.” Hiszen mi mindannyian az ő teljességéből nyertünk kegyelemből kegyelmet. A törvényt ugyanis Mózes által kaptuk, a kegyelem és az igazság azonban Jézus Krisztus által valósult meg.
Istent soha senki nem látta, Isten Egyszülöttje, aki az Atya kebelén van, ő nyilatkoztatta ki.
trh-17r-joh_patmos_grt
A képen János apostol látható Pathmos szigetén abban a pillanatban, ahogyan azt a ( Jel 1:10 ) leírja: „Az Úr napján elragadtatásba estem. Hátam mögül, mint valami harsona, megszólalt egy hang.” János attribútuma a sas. Fent Isten az ölében az Isten bárányával, Jézus Krisztus jelképével. A háttérben az evezős csónak, amellyel Jánost a szigetre viszik. A szövegek szép kezdőbetűivel a következőket írják: „Inicium Sancti Evangelii Secundum Johanne” (A Szent Evangélium első szavai János szerint) en „In principio erat verbum et verbum erat apud deum” (Kezdetben volt az Ige. Az Ige Istennél volt).