JÉZUS SZENTSÉGES SZÍVE – főünnep

Június 7-én, első pénteken, Jézus Szíve főünnepén egész napos szentségimádást tartunk. Szentmisék reggel 7 órakor, délben 12 órakor és este 18 órakor lesznek. A délben kezdődő szentmise előtt rózsafüzért, utána litániát imádkozunk. Az esti szentmise után Jézus Szíve tiszteletére litániát … Bővebben

Június 7-én, első pénteken, Jézus Szíve főünnepén egész napos szentségimádást tartunk.

Szentmisék reggel 7 órakor, délben 12 órakor és este 18 órakor lesznek.

A délben kezdődő szentmise előtt rózsafüzért, utána litániát imádkozunk.

Az esti szentmise után Jézus Szíve tiszteletére litániát imádkozunk.

Szeretettel hívjuk és várjuk a Kedves Testvéreket!

Jézus szíve Isten emberré lett Fiának szíve, a megváltó isteni szeretet jelképe. Jézus szívének átszúrása és oldalának megnyitása jelképezi szeretete végtelenségét, a Szentlélek elküldését és a szentségek forrását, erejét.

349 esztendővel ezelőtt, 1675. június 15-én, úrnapja nyolcadán Alacoque Szent Margit-Mária vizitációs apácának látomásban volt része, amelyben a megváltó megbízta azzal, hogy gondoskodjon Jézus Szívének ünnepéről. IX. Piusz pápa 1856-ban Jézus Szíve ünnepét az egész Egyházra kiterjesztette. A főünnep napja a pünkösd utáni második vasárnapot követő péntek. Ezenkívül Jézus Szívét ünnepeljük minden elsőpénteken és június havában.

Mindenható Istenünk, dicsőítve magasztaljuk szeretett Fiad Szívét, és megemlékezünk arról, hogy mennyi jótéteménnyel mutatta meg irántunk való szeretetét. Add, hogy ajándékaid mennyei forrásából, szeretett Fiad Szívéből elnyerjük bőven áradó kegyelmedet. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.