JÉZUS KRISZTUS LEGDRÁGÁBB VÉRÉNEK TISZTELETE – HARMADIK PÉNTEKI ENGESZTELÉS

JÉZUS KRISZTUS LEGDRÁGÁBB VÉRE MENTS MEG MINKET ÉS AZ EGÉSZ  VILÁGOT ! A Harmadik  pénteki  ájtatosság célja, hogy engesztelést nyújtsunk  a Szeretet Drága Vérének hűtlenségünk, hidegségünk, figyelmetlenségünk és hanyagságunk miatt, továbbá, hogy jóvátegyük a sok szentségtörést, melyet az  emberek Megváltásuk Drága Ára ellen követtek el, és, hogy engeszteljünk a világ bűneiért.  Ez a nap az Isten ellen elkövetett valamennyi bűn … Bővebben

JÉZUS KRISZTUS LEGDRÁGÁBB VÉRE MENTS MEG MINKET ÉS AZ EGÉSZ  VILÁGOT !

imagesA Harmadik  pénteki  ájtatosság célja, hogy engesztelést nyújtsunk  a Szeretet Drága Vérének hűtlenségünk, hidegségünk, figyelmetlenségünk és hanyagságunk miatt, továbbá, hogy jóvátegyük a sok szentségtörést, melyet az  emberek Megváltásuk Drága Ára ellen követtek el, és, hogy engeszteljünk a világ bűneiért.  Ez a nap az Isten ellen elkövetett valamennyi bűn egyetemes engesztelésére lett kiválasztva.  Lehetőségként  kapta  a  világ  ezt  a  napot,  hogy  a  Legdrágább  Vér  érdemei  által  szabaddá  váljon  az  elkövetett bűnök következményeitől. Jézus  így  hangsúlyozta ki ennek a napnak a jelentőségét:  „Gyermekeim, a Menny   kiválasztotta   minden  hónap  harmadik  péntekét, hogy  azon  a  napon  mindenki  imádja  az én  Drága Vérem. Tegyétek naggyá ezt a napot.  Tanítsátok  meg  az  embereket  arra, hogy ezen  a napon tiszteljék és nagyra értékeljék az  én  Drága  Vérem!  Bizony  mondom  nektek,  meglátjátok  majd  az  én  Erőmet,  azon  a  napon! 
A  gyermekeim iránt érzett szeretetemből, Szent Sebeimből Drága Véremet hullajtom rátok! Mindenki,  aki  tisztelettel  imádja  Drága  Vérem,  növekedni  fog  az  én  Szeretetemben.  Az  irgalom  óceánja  mindenki előtt nyitva áll, aki életén át engeszteli és imádja a Haláltusát vívó Jézus Krisztust. Aki így él,  s azon a napon (harmadik péntek) hal meg, megmenekül a tisztító tűztől. Bárki, aki azon a napon hal  meg,  úgy,  hogy  önmagát  teljesen  odaszentelte  az  én  Drága  Véremnek,  megmenekül.  Fiam,  az  engesztelés nélkülözhetetlen a megújuláshoz. A te Istened mélységesen megbántott. Láthatod, hogy  az  ő  Szeretetének  jelében,  az  Oltáriszentségben  mennyi  sértést  kell  elszenvednie.  Az  övéi,  akiket  Drága Vére által szerzett, nem értékelik megváltásuk árát. Fiam, én vagyok a te Istened és Megváltód.  Sokan,  akikért  Drága  Véremet  ontottam  a  kárhozat  útján  járnak.  Fiam,  olyan  sokan  vannak  ezek  a  gyermekeim,  nézd,  mekkora  az  én  veszteségem!  Barnabás,  minden  embert  meghívok  az  engesztelésre! Azon a napon, mikor részt vesztek az én Szent Vérem votív miséjén, ajánljátok azt fel  nekem, engesztelésül az Oltáriszentség ellen elkövetett valamennyi bűnért. Megkérem Édesanyámat,  hogy  készítse  el  számotokra  a  Harmadik  Pénteki  Engesztelések  programját.  Bármi,  amit  Ő  mond  nektek,  az  én  óhajomnak  megfelelő.  Az  engesztelés  e  formáján  keresztül  véghezviszem,  hogy  mindenki kellő körültekintéssel legyen az Oltáriszentség  felé. Sok lélek  fog megtérni, és  sokan meg  fogják  szeretni  a  kies,  sivatagi  utat,  mely  az  üdvösség  egyedüli  útja.  Ezen  engesztelésen  keresztül  megerősítem az én kis Liliomaim hitét. Ha igennel válaszoltok erre a felhívásomra, az én Dicsőséges  Uralmam hamarosan elérkezik a földre!” 

A Legdrágább Vér irgalmazzon nekünk és az egész világnak, miként azt a Miasszonyunk is esdekli számunkra, a mi Urunk Jézus Krisztus által! Ámen.