November 2. hétfő – Halottak napja

November 2-án tartjuk a halottak napját. A teljes Egyház ünnepe: a látható, a láthatatlan, a megdicsőült é s szenvedő egyház ünnepe. Ezen a napon a Katolikus Egyház megemlékezik minden elhunytról, különösen is a tisztulás állapotában levő szenvedő lelkekről.  „A bűn … Bővebben

kereszten_November 2-án tartjuk a halottak napját. A teljes Egyház ünnepe: a látható, a láthatatlan, a megdicsőült é s szenvedő egyház ünnepe. Ezen a napon a Katolikus Egyház megemlékezik minden elhunytról, különösen is a tisztulás állapotában levő szenvedő lelkekről. 

„A bűn zsoldja a halál, Isten kegyelmi ajándéka pedig örök élet a mi Urunk Krisztus Jézus által.” (Róm 6,23)

 Egynek a halála megváltotta az egész világot. Krisztus nem halhatott volna meg, ha ő nem akarja. Ám ő nem akart a haláltól menekülni, és minket sem tudott volna semmi mással jobban megmenteni, mint éppen halálával, így tehát az ő halála mindenki élete lett. Halála jegyét hordozzuk magunkon, halálát hirdetjük imádságunkban, azt magasztaljuk áldozatbemutatásunkban. Az ő halála győzelem, az ő halála szentség, az ő halála minden évben a világ főünnepe. (Szent Ambrus püspök elmélkedése testvére haláláról)

Mennyei Atyánk, hallgasd meg jóságosan imádságunkat, amikor húsvéti hittel valljuk, hogy szent Fiad a halálból életre támadt. Kérünk, erősítsd bennünk azt a reménységet, hogy elhunyt híveidnek is megadod a boldog feltámadást. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.