December 27. – Szent János apostol és evangélista ünnepe

János – a szeretett tanítvány – Zebedeusnak, a betszaidai halásznak és Saloménak fia volt, testvére Jakab apostol. Péterrel és Jakabbal együtt ők hárman alkották azt a legszűkebb kört az Úr körül, akik vele lehettek a színeváltozás hegyén, Jairus házában és … Bővebben

256px-Apostle_JohnJános – a szeretett tanítvány – Zebedeusnak, a betszaidai halásznak és Saloménak fia volt, testvére Jakab apostol. Péterrel és Jakabbal együtt ők hárman alkották azt a legszűkebb kört az Úr körül, akik vele lehettek a színeváltozás hegyén, Jairus házában és az Olajfák hegyén, a vérrel verítékezéskor. Húsvétvasárnap reggelén, amikor Mária Magdolna futva hozta a hírt, hogy üres az Úr sírja, Péterrel együtt futásnak eredt, látni a mondottakat, s ő, a fiatalabb ért oda elsőnek.

János írta a negyedik evangéliumot, három neki tulajdonított levél is található az Újszövetségben, valamint ő írta a Jelenések könyvét.

A hagyomány szerint Efezusban munkálkodott, és magas életkorban halt meg. Evangéliuma utolsó részéből is erre lehet következtetni (vö. Jn 21,22).

Istenünk, te Szent János apostol által feltártad előttünk örök Igéd rejtett titkait. Kérünk, tedd fogékonnyá értelmünket, hogy megértsük, amit ő oly kiváló bölcsességgel tanított nekünk. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.