Jézus Szent Arcának tisztelete

Kép

Jézus-Szent-Arca450

 

Templomunkban keddenként, az esti szentmise után Jézus Szent Arcának tiszteletére és a Medjugorjei Szűzanya köszöntésére imaestet tartunk.

Ima:

SZERETETT JÉZUSOM IMÁDÁSRA MÉLTÓ ARCA!
IMÁDLAK ÉS SZERETLEK TÉGED LELKEM MINDEN EREJÉVEL.
ALÁZATTAL KÉRLEK, HOGY ISTEN KÉPÉT ÁLLÍTSD HELYRE BENNEM!
TISZTA SZÍVET TEREMTS BENNEM, ISTENEM!
NE VESS EL ENGEM SZÍNED ELŐL!
MINDEN ÁLTALAD TÖRTÉNJÉK BENNEM,
ÉRTED, Ó JÉZUSOM, A TE DICSŐSÉGEDRE,
IRÁNTAD VALÓ SZERETETBŐL. AMEN.

 

ÖRÖK ATYA! FELAJÁNLOM NEKED SZERETETT FIAD IMÁDÁSRA MÉLTÓ ARCÁT,
SZENT NEVED DICSŐSÉGÉRE ÉS A LELKEK ÜDVÉRE. AMEN

 

Szűz Mária lourdes-i megjelenésének emléknapja – a Betegek Világnapja

Kép

catholic-tours-to-lourdes1

 

Szent II. János Pál pápa 1984-ben kiadta a Salvifici Doloris kezdetű apostoli levelét, amelyben az emberi szenvedés értékeire mutat rá, 1992-ben pedig elrendelte, hogy február 11-e, a Boldogságos Szűz Mária lourdes-i megjelenésének emléknapja egyben a Betegek Világnapja legyen.

Templomunkban ezen a napon a déli szentmisében kiszolgáltatjuk a betegek szentségét. (Kérjük az ünnepre mindenki végezze el a szentgyónását.)

XII. Piusz pápa imája a lourdes-i Szent Szűzhöz
Anyai szavad hívását követve, ó lourdes-i Szeplőtelen Szűz, hozzád sietünk az egyszerű barlangnál, ahol kegyes voltál megjelenni, hogy az eltévedteknek az imádság és bűnbánat útját mutasd, és hogy a megpróbáltaknak osztogasd a kegyelmeket és királynői jóságod csodáit. Fogadd szánakozó Királynő dicséretünket és könyörgésünket, amelyeket népek és nemzetek lesújtva a keserűségtől és aggodalomtól bizalommal küldenek Feléd. Ó ragyogó égi Jelenség, űzd el a sötétség és tévedés szellemét a hit világosságával! Ó titkos értelmű Rózsa, üdítsd fel a csüggedt lelkeket a reménység mennyei illatával! Ó az üdvösség vizének kimeríthetetlen Forrása, keltsd életre a kiszáradt szíveket, az isteni szeretet áradatával. Add, hogy általad mindnyájan, kik gyermekeid vagyunk, szenvedéseinkben megerősödjünk, a veszélyekben oltalmat, a küzdelmekben támogatást nyerjünk. Add, hogy szeressük és szolgáljuk a te igen jóságos Jézusodat. Add, hogy kiérdemeljük az örökkétartó örömöket mennyei trónod közelében. Amen.

Dr. Székely János megyéspüspök hálaadó ünnepi szentmiséje templomunkban

Hálaadó szentmisét mutatott be templomunkban Dr. Székely János megyéspüspök a Megszentelt Élet Napján. A plébániánkon szolgálatot teljesítő ferences testvérek együtt ünnepeltek az egyházmegye területén élő szerzetesközösségek képviselőivel, tettek tanúságot hivatásukról. Dr. Székely János megyéspüspök szentbeszéde itt meghallgatható.   Az ünnepi eseményről … Bővebben

Urunk megkeresztelkedése

Jézus nyilvános működésének megkezdése előtt elment Keresztelő Jánoshoz, és a bűnbánati alámerítést vette magára. Jézus keresztelkedése epifánia, Istenségének jele, igent mond az Atya akaratára. Az ég megnyílt, a Szentélek leereszkedett Jézusra és az Atya szózata hallatszott az égből: „Ez az … Bővebben