Adventi naptár – Huszonharmadik nap (December 21.)

Huszonharmadik nap (December 21.)   Szentmise – Pap   A grecciói karácsony „közege” – ahogyan láttuk – a szentmise. Ferenc számára a megtestesülés és a szentmise valósága egybeesik. Ugyanazt szemléli mindkettőben: „Íme, mindennap megalázza magát, mint akkor, amikor a királyi … Bővebben

Huszonharmadik nap (December 21.)
 
Szentmise – Pap
 
A grecciói karácsony „közege” – ahogyan láttuk – a szentmise. Ferenc számára a megtestesülés és a szentmise valósága egybeesik. Ugyanazt szemléli mindkettőben:
„Íme, mindennap megalázza magát, mint akkor, amikor a királyi trónról jött a Szűz méhébe; mindennap ő maga jön hozzánk alázatos külsőben; mindennap leszáll az Atya kebléről az oltárra a pap kezében.” (Int 1,16-18)
A szentmise, az Eucharisztia Ferenc hitének középpontja, belőle táplálkozik, benne szemléli Isten alázatát, Jézus Krisztus szegénységét, előtte borul le templomaiban. Az Eucharisztia így Ferenc számára úttá válik, amelyen elindulva követheti Jézus nyomdokát, és ami kulcsot ad az ő saját hivatásához, sőt egész életének megtalálásához, logikájához, kiteljesedéséhez.

Ebből a titokból származik Ferenc nagy tisztelete az Egyház és annak papjai iránt, mivel „Isten legfölségesebb Fiából ezen a világon testileg semmi mást nem látok, mint legszentebb testét és legszentebb vérét, s ezeket ők veszik magukhoz, és egyedül ők szolgáltatják ki másoknak.” (Végr 10) Így hát legyenek bár a legbűnösebbek is, Ferenc mégis mindvégig megmarad az ő tiszteletükben.

Gyakran csak kritikával illetjük egyházunkat és papjait, miközben megfeledkezünk a legnagyobb ajándékról, amit Isten ránk bízott. Ha bűnnel is találkozunk, annál jobban döbbentsen meg bennünket Isten alázata.

szentmise

Angelus Silesius:
S mi lennék végül én? Templommá kell lennem,
de áldozattá és kővé, pappá egyben.
 
Hallgatnivaló:
Kodály Zoltán: Első áldozás

https://www.youtube.com/watch?v=WfKx60Nh5rk

Szöveg:
Jöjjetek, választottak!
Távozz, hívságos világ!
Távozz földi balgaság!
Távozz!
 
Lobbanjatok lángra szívek,
Az oltár áldozatján!
Most jertek boldogan
És járuljatok az Úr elé!
 
Meghódolva szent fölsége előtt,
Boruljatok le térdre mind:
A Krisztus itt van!
 
Serkenj fel Krisztus nyája!
Bűnös lélek félreállj!
Bűnös lélek félreállj!
Félre!
 
Kisdedé a mennyországa,
A Bárány lakomája,
A szűzek színbora,
Az éltető és áldó napsugár!
 
Édes Mesterünk, a nyájas Jézus
Tegye ránk jóságos kezét,
Ne hagyjon árván.
 
(Szedő Dénes OFM)