Aktuális

Szűz Mária lourdes-i megjelenésének emléknapja – a Betegek Világnapja

Kép

catholic-tours-to-lourdes1

 

Szent II. János Pál pápa 1984-ben kiadta a Salvifici Doloris kezdetű apostoli levelét, amelyben az emberi szenvedés értékeire mutat rá, 1992-ben pedig elrendelte, hogy február 11-e, a Boldogságos Szűz Mária lourdes-i megjelenésének emléknapja egyben a Betegek Világnapja legyen.

Templomunkban ezen a napon a déli szentmisében kiszolgáltatjuk a betegek szentségét. (Kérjük az ünnepre mindenki végezze el a szentgyónását.)

XII. Piusz pápa imája a lourdes-i Szent Szűzhöz
Anyai szavad hívását követve, ó lourdes-i Szeplőtelen Szűz, hozzád sietünk az egyszerű barlangnál, ahol kegyes voltál megjelenni, hogy az eltévedteknek az imádság és bűnbánat útját mutasd, és hogy a megpróbáltaknak osztogasd a kegyelmeket és királynői jóságod csodáit. Fogadd szánakozó Királynő dicséretünket és könyörgésünket, amelyeket népek és nemzetek lesújtva a keserűségtől és aggodalomtól bizalommal küldenek Feléd. Ó ragyogó égi Jelenség, űzd el a sötétség és tévedés szellemét a hit világosságával! Ó titkos értelmű Rózsa, üdítsd fel a csüggedt lelkeket a reménység mennyei illatával! Ó az üdvösség vizének kimeríthetetlen Forrása, keltsd életre a kiszáradt szíveket, az isteni szeretet áradatával. Add, hogy általad mindnyájan, kik gyermekeid vagyunk, szenvedéseinkben megerősödjünk, a veszélyekben oltalmat, a küzdelmekben támogatást nyerjünk. Add, hogy szeressük és szolgáljuk a te igen jóságos Jézusodat. Add, hogy kiérdemeljük az örökkétartó örömöket mennyei trónod közelében. Amen.

Dr. Székely János megyéspüspök hálaadó ünnepi szentmiséje templomunkban

Hálaadó szentmisét mutatott be templomunkban Dr. Székely János megyéspüspök a Megszentelt Élet Napján. A plébániánkon szolgálatot teljesítő ferences testvérek együtt ünnepeltek az egyházmegye területén élő szerzetesközösségek képviselőivel, tettek tanúságot hivatásukról. Dr. Székely János megyéspüspök szentbeszéde itt meghallgatható.   Az ünnepi eseményről … Bővebben

Urunk megkeresztelkedése

Jézus nyilvános működésének megkezdése előtt elment Keresztelő Jánoshoz, és a bűnbánati alámerítést vette magára. Jézus keresztelkedése epifánia, Istenségének jele, igent mond az Atya akaratára. Az ég megnyílt, a Szentélek leereszkedett Jézusra és az Atya szózata hallatszott az égből: “Ez az … Bővebben

Szent Család Vasárnapja – mindannyiunk ünnepe

Üdvözlégy Jézus és Mária szeretett Szíve! Tisztelünk és szeretünk benneteket. Mindörökre nektek ajándékozzuk és szenteljük egész életünket. Vegyetek tulajdonotokba minket, teljesen tisztítsatok világosítsatok és szenteljetek meg minket, hogy téged Jézus, Mária szívén keresztül; valamint Mária, téged pedig Jézus szívén keresztül … Bővebben

Áldott, Szent Karácsonyt!

“Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” (Jn 3,16) Szerető Isten, életet adtál nekünk, és elküldted hozzánk egyetlen Fiadat, hogy mindig és mindenütt velünk legyen, küzdelmeinkben egyedül ne maradjunk, folyton … Bővebben

Fényfestés templomunk homlokzatán

Szemet gyönyörködtető fényfestést láthattunk szombaton este templomunk homlokzatán. Látványos képeken megelevenedett a betlehemi éjszaka, Szűz Mária a kisded Jézussal, Szent Józseffel, és a  három napkeleti bölcs is elindult, hogy hódoljanak a gyermek Jézus előtt. Köszönjük ezt a szép élményt a … Bővebben