Aktuális

“Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének” – Imádkozzunk!

Kép

55e444a4079d8967594d1be2f2861a55

A Szűzanya kérte már korábban, hogy úgy, mint a régiek:

–        a harangszóra imádkozzuk az Úr Angyalát, de legalább naponta egyszer, és a nehéz időkre való tekintettel, tegyük hozzá a Szent Mihály imát.

–       Medjugorje-i öt kő használata:

  1.                                1. Szentmise
  2.                                2. Havonkénti gyónás
  3.                                3. Rózsafüzér
  4.                                4. Szentírás olvasás
  5.                                5. Böjt

 

Imádságainkat Jézus Szentséges és Szűz Mária Szeplőtelen Szívébe ajánljuk napi szinten, mint például a rózsafüzért és az irgalmasság rózsafüzérét áldozatainkkal és jócselekedetekkel együtt.

Kérjük a védőszentjeink, és az ismert szentek közbenjárását, mint pl.:

  • Szűzanya: betegek gyógyítója,
  • Szent József: betegek oltalmazója,
  • Szent Rafael főangyal: betegek kísérője,
  • Páduai Szent Antal, csodatévő gyógyító,
  • Alexandriai Szent Katalin, Szent Balázs, Szent Miklós, Szent Borbála, Szent György, Szent Rókus a segítő szentjeink közül néhány.

Továbbá a Szűzanya kérése szerint sokat használjuk a szenteltvizet, legyen otthonunkban, magunknál (kis üvegben) induláskor jó vele keresztet vetni.

A legerősebben úgy imádkozhatunk, ha térden állva, égő szentelt gyertya mellett tesszük mindezt.

Ha hangsúlyosan akarunk imádkozni, vagy kérni, az Üdvözlégy Mária imába a bűnösökért szó után foglaljuk bele: áraszd Szeretetlángod kegyelmi hatását az egész emberiségre – most és halálunk óráján.

Emlékezzünk a régi öregek szavára: „ Tegyük meg amit megtehetünk, a többit bízzuk Istenre.”

A vírusos járvány miatti rendelkezéseket figyelembe véve a templomi padokat kérjük a kiírás szerint szíveskedjenek elfoglalni.

 

KERESZTUTAT JÁRUNK NAGYBÖJT PÉNTEKJEIN

Kép

Pilátus elítéli Jézust (Jasna Gora-i keresztút)

Pilátus elítéli Jézust
(Jasna Gora-i keresztút)

Templomunkban nagyböjt péntekjein 17 órakor keresztutat járunk. Ez az imádság már évszázadok óta alkalmas eszköz ahhoz, hogy egyre jobban átéljük, mit vállalt értünk, a mi megváltásunkért Jézus.

Szeretettel várunk minden hívőt a közös imádságra.

„Aki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye föl mindennap keresztjét, és úgy kövessen engem!” (Lk 9,  23) A keresztben van üdvösségünk, ha belekapaszkodunk. “Mert a kereszt igéje – Pál apostol szavaival – azoknak, akik elvesznek, oktalanság ugyan, de azoknak, akik üdvözülnek, vagyis nekünk, Isten ereje.” (1Kor 18)

Urunk Jézus Krisztus! Szeretetből odaadtad, felajánlottad magadat Istennek értünk, emberekért. Önként tetted ezt, szeretetből, ahogyan minket sem kényszerít semmilyen külső törvény. Erre egyedül a szeretet szívünkbe írt törvénye indít minket. Segíts minket, hogy ne csak szóval hirdessük a szeretet parancsát, hanem megtegyük mindazt, amit a szeretet törvénye kíván.

Szűz Mária lourdes-i jelenése – A betegek világnapja – február 11.

Kép

betegek világnapja1

Szent II. János Pál pápa 1992-ben kezdeményezte, hogy február 11., a Szűzanya első lourdes-i jelenésének napja legyen a betegek világnapja.

A világnap célja, hogy „Isten egész népe kellő figyelmet szenteljen a betegeknek, segítse elő a szenvedés megértését”.

Templomunkban a 12 órakor kezdődő szentmisében kiszolgáltatjuk a betegek kenetét.

Betegek anyja, Szűz Mária! Virrassz a földkerekség minden betegének ágya mellett! Azok mellett, akik ebben az órában veszítik el öntudatukat, akik haláltusájukat vívják, akiknek nincs semmi reményük a gyógyulásra, akik fájdalmukban sírnak és jajgatnak, akiket senki sem ápol, mert nincs rá pénzük, akik menni szeretnének, de nyugton kell feküdniük, akiknek pihenniük kellene, de a szükség munkára kényszeríti őket, akik nyugtalanul hánykolódnak fekhelyükön, akik a hosszú éjszakákat álmatlanul, nyitott szemmel töltik, akiket betegség közben még a családjuk szükségének gondjai is kínoznak, akiknek végleg le kell mondaniuk jövő terveikről, akik nem hisznek a túlvilágban, akik Isten ellen zúgolódnak, káromolják és átkozzák Őt, akik nem tudják, hogy Krisztus őérettük is szenvedett! (Fernand Lelotte SJ)