Szent Maximilian Mária Kolbe áldozópap és vértanú

Az egy test közösségéről hallunk a mai evangéliumban és éppen egy olyan szentet ünnepelünk, “aki a mennyek országáért önként lemondott róla. Aki fel tudja fogni, fogja fel!” (Mt 19,12) Nincs más indoka annak, hogy Szent Maximilian Kolbe az éhenhalást választotta … Bővebben

KolbeAz egy test közösségéről hallunk a mai evangéliumban és éppen egy olyan szentet ünnepelünk, “aki a mennyek országáért önként lemondott róla. Aki fel tudja fogni, fogja fel!” (Mt 19,12) Nincs más indoka annak, hogy Szent Maximilian Kolbe az éhenhalást választotta egy másik ember szabadulásáért, mint az, ami a szerzetesi életre indította: van magasabb rendű érték, mint a házasság vagy a gyermekvállalás, mégpedig az Úr közvetlen szólítására adott válasz. Kanonizációját mint hitvallót indították el, majd Szent II. János Pál pápa vértanúnak minősíttette át, mert meg volt győződve róla, hite miatt hurcolták el mint szerzetest és hite miatt vállalta a halált. (Forrás: Adoremus)

1894. január 8-án született Lengyelországban szegény munkáscsaládból. Belépett a minorita szerzetesek közé, majd 1918. április 28-án Rómában pappá szentelték. Gyermeki szeretettel viseltetett a Szent Szűz iránt, megalapította a „Szeplőtelen Szűz Hadserege” nevű társulatot, amelyet mind hazájában, mind más országokban hatékonyan terjesztett. Misszionáriusként 1930-ban Japánba ment, és a keresztény hitet a Szeplőtelen Szűz hathatós segítségével igyekezett terjeszteni. Egészségi állapota miatt elöljárói a lengyelországi Niepokalanów kolostor („a Szeplőtelen városa”) elöljárójává tették. A hazáját megszálló németek ismételten letartóztatták, majd 1941. május 28-án az auschwitzi haláltáborba szállították. Amikor egy szökevény miatt tíz embert éhhalálra ítéltek, egyikük helyett önként felajánlotta életét. Imáival és áldásával kísérte társait, míg 1941. augusztus 14-én ő is az örökkévalóságba költözött. VI. Pál pápa 1971. október 17-én boldoggá, II. János Pál pápa pedig 1982. október 10-én szentté avatta.

Istenünk, te Szent Maximilián Kolbe áldozópapot és vértanút betöltötted a Szeplőtelen Szűz iránti odaadással, a lelkekért való buzgósággal és az emberek iránti szeretettel. Közbenjárására add, hogy dicsőségedre embertársainkat buzgó lélekkel szolgáljuk, és így életünkben, halálunkban szent Fiadhoz hasonlítsunk. Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.