Prágai (Árpád-házi) Szent Ágnes szűz, klarissza

Prágai Szent Ágnes apja II. Ottokár cseh király, anyja Konstancia, III. Béla király leánya. Árpád-házi Szent Erzsébet unokanővére. Apja a még gyermek Ágnest eljegyezte Henrik, sziléziai herceg egyik fiával, ő azonban rokona, Szent Erzsébet példájára az Úr Jézust választotta jegyeséül. … Bővebben

03_02_janja_ceska_bolesnik

Prágai Szent Ágnes apja II. Ottokár cseh király, anyja Konstancia, III. Béla király leánya. Árpád-házi Szent Erzsébet unokanővére. Apja a még gyermek Ágnest eljegyezte Henrik, sziléziai herceg egyik fiával, ő azonban rokona, Szent Erzsébet példájára az Úr Jézust választotta jegyeséül. Elhagyta a királyi palotát s Prága külvárosában egy szegényes házban telepedett le, megosztva a szegények sorsát. A kisebb testvérek segítségével 1234-ben Assisi Szent Klára tanácsára megépíttette hazája első klarissza kolostorát. Az általa alapított Szent Jakab-kolostor mellett kórházat, árvaházat és menedékotthont emeltetett. 

Assisi Szent Klárának fennmaradt négy levele, melyet Ágneshez írt.  

Részlet a negyedik levélből: „Jézus, a dicsőség kisugárzása, az örök világosság tündöklése, és szeplőtelen tükör. Ebbe a tükörbe tekints mindennap, ó királynő és Jézus Krisztus jegyese; s benne szemléld folyton az arcodat. Kívül és belül így ékesítsd magadat az összes erények virágaival s öltsd magadra azokat a ragyogó ruhákat, melyek a legfőbb Király leányához és szűzi jegyeséhez illenek.”

Prágai Ágnest II. János Pál avatta szentté 1989. november 12-én. Ünnepe: június 8.

Szent Ágnes-kolostor Prágában

Szent Ágnes-kolostor Prágában

Istenünk, te Szent Ágnes szüzet a királyi pompa megvetése és a kereszt alázatos követése által a tökéletesség szűk ösvényére vezetted; add meg nekünk, hogy őt utánozva a mulandókat megvessük, és mindig az égieket keressük. A mi urunk Jézus Krisztus által.