Aktuális

Péntek, nagyböjti idő, 4. hét

Bölcs 2,1a.12-22; Jn 7,1-2.10.25-30 „Én ismerem őt, mert tőle vagyok, és ő küldött engem.” Jézus kortársai úgy vélték, ismerik őt: eredetét, családját, életének folyását. Ez az ismeret azonban nem vitte közelebb őket Jézushoz, hanem éppen ellenkezőleg: megakadályozta, hogy higgyenek benne.Az … Bővebben

Csütörtök, nagyböjti idő, 4. hét

Kiv 32,7-14; Jn 5,31-47 „Hogyan hihetnétek ti, akik egymást dicsőítitek, de nem keresitek azt a dicsőséget, amelyIstentől származik?” Jézus szavaiból kitűnik, hogy nem az a baj, hogy az emberben ott munkál a dicsőség vágya, hanem az, hogy ezt rossz helyen … Bővebben

Szerda, nagyböjti idő, 4. hét

Úgy kell tisztelnünk a Fiút, ahogyan a mennyei Atyát tiszteljük. Egy alkalommal Jézus ezt mondta a zsidóknak: „Az én Atyám szüntelenül munkálkodik, ugyanúgy munkálkodom én is.” E szavak hallatára a zsidók még inkább az életére törtek, mert nemcsak a szombati … Bővebben

Kedd, nagyböjti idő, 4. hét

Ez 47,1-9.12; Jn 5,1-16 „Uram! Nincs emberem…” Az a Jézus, akit annyian kerestek fel a gyógyulás reményében, hogy sokszor enni sem maradt ideje, aki időnként valósággal elszökött az őt ostromló tömeg elől, s aki semmiképp sem szerette volna, hogy csodadoktornak … Bővebben

SZENT JÓZSEF, A BOLDOGSÁGOS SZŰZ MÁRIA JEGYESE

Sienai Szent Bernardin áldozópap beszédeiből A hűséges őrző és gondozó Az értelmes teremtményeknek adott összes sajátos kegyelem általános szabálya az, hogy amikor valakit az isteni jóság kiválaszt valami személyes kegyelemre vagy különleges életfeladatra, akkor megad neki minden karizmát, amely szükséges … Bővebben

Nagyböjt 4. vasárnapja – Laetare-vasárnap

Örvendezz, Isten népe! Gyűljetek össze mind, akiknek kedves az Úr ügye. Szívből örüljetek, akik azelőtt szomorkodtatok. Vigasztalódjatok meg, mint a gyermek megnyugszik anyja kebelén. (Vö. Iz 66,10-11) Abban az időben: Jézus útközben látott egy vakon született embert. A földre köpött, … Bővebben

Szombat, nagyböjti idő, 3. hét

A szegényekben Krisztusnak szolgáljunk! Boldogok az irgalmasok – mondja a Szentírás –, mert majd nekik is irgalmaznak (Mt 5, 7). Az irgalmasság nem az utolsó a boldogságok között. Boldog, aki megértő a rászorulók és szegények iránt (vö. Zsolt 40, 2). Más … Bővebben

Péntek, nagyböjti idő, 3. hét

Abban az időben egy írástudó megkérdezte Jézustól: „Melyik az első a parancsok közül?” Jézus így válaszolt: „Ez az első: »Halld, Izrael! Az Úr a mi Istenünk, az egyetlen Úr. Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden … Bővebben

Csütörtök, nagyböjti idő, 3. hét

Prófétája által szól hozzánk az Úr: Hallgassatok szavamra, és én Istenetek leszek, ti meg az én népem lesztek; járjatok azon az úton, amelyet én jelölök ki nektek, és akkor jól megy majd sorotok. De nem fogadtak szót, és nem figyeltek … Bővebben

Szerda, nagyböjti idő, 3. hét

MTörv 4,1.5-9; Mt 5,17-19 „Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy megszüntessem a törvényt vagy a prófétákat.Nem megszüntetni jöttem, hanem tökéletessé tenni.” Az Ószövetség népét mindennél jobban az különböztette meg a környező pogány népektől, hogy Istenünkkel, az egyetlen Úrral olyan bensőséges … Bővebben