Aktuális

Állásajánlat

A Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány munkatársat keres INGATLANFEJLESZTÉSI MŰSZAKI PROJEKTMENEDZSER munkakörre FELADATOK: Az ingatlan beruházási és fejlesztési projektek vonatkozásában műszaki projektmenedzselési feladatok ellátása, megbeszéléseken, tárgyalásokon való részvétel, jegyzőkönyv vezetése, az elkészült műszaki tervek és azok a megvalósításának ellenőrzése, ingatlanfejlesztésekkel kapcsolatos … Bővebben

2017. január 22. ÉVKÖZI 3. VASÁRNAP

  Imahét a keresztények egységéért “Megbékélés; Krisztus szorongató szeretete” (2 Kor 5, 14-20) Nyilvános működésének kezdetén Jézus ezt hirdette: Is-ten országába az léphet, aki bűnbánatot tart és megtér. A megtérésre egész életünk folyamán szükségünk van. Ál-landóan építenünk kell lelkünkben Isten … Bővebben

2017. január 15. – ÉVKÖZI 2. VASÁRNAP

Elvándorlók és Menekültek világnapja „Amikor elhatalmasodott a bűn, túláradt a kegyelem.” (Róm 5, 20) Az emberek érezték bűnösségüket, s a bűn–bánat keresztségét kérték Keresztelő Szent Jánostól. Ő boldogan mutatott rá az Isten Bárányára, aki elveszi a világ bűneit. Krisztus megadja … Bővebben

Ferenc és Testvérei újság

ujsag

Pax! Kedves Testvérek! Hálásan köszönöm mindazoknak, akik saját készletüket feláldozták, hogy a Ferences és Testvérei kiadvány meglegyen a kolostor könyvátárában, az OSZK-ban, a Deák Ferenc Könyvtárban, és a Ferences Rendtartomány központjában: Magyar Ferences Könyvtár és Levéltár. Nagy örömmel fogadták a … Bővebben

Urunk megkeresztelkedése

Schoenborn

Te jössz hozzám? Christoph Schönborn bíboros gondolatai 2017. január 8. vasárnapjára (Mt 3, 13-17). Te jössz hozzám? Megindít engem Jánosnak ez a Jézushoz intézett kérdése. Egy kissé át tudom érezni János meglepődését. Miért csodálkozik annyira, hogy Jézus odajön hozzá a … Bővebben

Vízkereszt, Urunk megkeresztelkedése

2017. január 8. VÍZKERESZT: URUNK MEGJELENÉSE 20 + G + M + B + 17 Betlehem szegénysége elrejtette Isten dicsőségét. Víz-kereszt ünnepe felragyogtatja Isten nagyságát. A napke-leti bölcsek megértették a hívó szót, követték az égi je-let, s megtalálták az Istenhez … Bővebben

Citerás farsangi mulatság

Meghívó Citerás farsangi mulatságra Időpont: 2017. január 14. szombat Kezdés 15 órakor Hely: hittantermek Résztvevők: 1-99 éves korig, akik szeretik a népdalokat-citerát Belépő: Gyümölcs, szendvics, üdítő, bor, vagy ilyesmi Program: Vidám népdalok tanulása Közismert népdalok vidám éneklése fr. Kamill

Könyvadomány

Pax! A hévizi Szent Lukács Idősek Otthona szívesen fogadna Irodalmi Lexikont, vagy más szótárakat. Január közepén felkeresem őket, ha van felajánlás szívesen elviszem. Pax! Kamill testvér

2017. január 1. Újév

2017. január 1. Karácsony nyolcada SZŰZ MÁRIA, ISTEN ANYJA Újév – A Béke Világnapja A liturgia ma a Szűzanya felé fordul, aki észrevétlenül mindenütt jelen van, ahol ott van isteni Fia. Mária égi közbenjárását kérjük az új év első napján. … Bővebben