A hónap olvasmánya Szent Fausztina Naplójából

img1 (1)

2021. október

 + Ma ezt hallottam: ,,A neked adott kegyelmek nemcsak neked szólnak, de sok-sok léleknek… Szívedben állandó lakhelyem van. Nyomorúságod ellenére, ami nagy, egyesülök veled. Elveszem nyomorúságodat, s irgalmamat adom neked. Minden lélekben végbeviszem az irgalom mûvét, s minél nagyobb bûnös valaki, annál nagyobb joga van irgalmasságomhoz. Kezem minden mûve felett áll irgalmam. Aki bízik irgalmamban, nem vész el, mert minden ügye az enyém is, ellenségei pedig szétzúzódnak lábam zsámolyánál.”  (723)

2021. május

Naplórészlet Fausztina nővértől: 

Az Úr Jézus ezt mondta Szent Faustina nővérnek

 ,,Tudd meg, leányom, a szívem csupa irgalom. Az irgalomnak ebből a tengeréből áramlik a kegyelem az egész világra. Egyetlen hozzám közelítő lélek se távozik vigasz nélkül. Minden nyomorúság elsüllyed irgalmamban, s minden megváltó és megszentelő kegyelem ebből a forrásból buzog. Leányom,azt akarom, hogy szíved irgalmam lakhelye legyen. Azt akarom, hogy ez az irgalom szíveden át áradjon az egész világra. Aki hozzád közelít, ne távozzon Tőled irgalmam iránti bizalom nélkül, amit annyira óhajtok a lelkekért. Imádkozz, amennyit csak bírsz a haldoklókért, esdd ki részükre az irgalmamba vetett bizalmat. Nekik van a legnagyobb szükségük erre a bizalomra, de a legkevesebb van bennük. Tudd meg, hogy némely lélek csak az utolsó pillanatban mondott imádságodnak köszönheti örök üdvösségét. Ismered irgalmam egész mélységét, (129) meríts hát belőle magadnak, de főleg a szegény bűnösöknek. Előbb semmisül meg a föld s az ég, mintsem irgalmam ne fogna át egy bízó lelket.”