Christoph Schönborn bíboros gondolatai 2017. január 22. vasárnapjára (Mt 4, 12-23)

Schoenborn

Emberek halásza Amikor Szent Máté leírta az evangéliumát, már eltelt néhány évtized a kezdetektől, amit ma elbeszél nekünk. A kereszténység már széles körben elterjedt. De még éltek az első napok szemtanúi közül. Az a sok ember, aki a Jézus Krisztusba … Bővebben

Emberek halásza

Amikor Szent Máté leírta az evangéliumát, már eltelt néhány évtized a kezdetektől, amit ma elbeszél nekünk. A kereszténység már széles körben elterjedt. De még éltek az első napok szemtanúi közül. Az a sok ember, aki a Jézus Krisztusba vetett hithez valahol csatlakozott, tudni akarta, hogy kezdődött minden. El tudom képzelni, hogy minduntalan az első tanítványokat faggatták: Meséljétek el nekünk, hogy miként lettetek ti magatok Jézus követői! Mondjátok, emlékeztek arra, hogy miként kezdte ezt Jézus? Hogy keletkezett ez a mozgalom, amihez mi csatlakoztunk?

Amit ma mi a négy evangéliumban olvashatunk, csak egy rövid írásbeli összefoglalása annak, amit Jézus korának tanúi mindenek előtt szóban adtak tovább. Azon emberek, akik eljutottak a Jézusba vetett hitre, a lehető legtöbbet akarták hallani tőlük: milyen volt Jézus, hogyan élt, mit tanult. Ez az élő szájhagyomány később, amikor Jézus első tanítványai egyre kevesebben lettek, írásos formában rögzült. Így keletkeztek a mi evangéliumaink.

Tudni akarni, hogyan kezdődött minden! Nagyon is el tudom képzelni, hogy történt. Mind gyakrabban kérdezik tőlem a fiatalok: Mikor tudta Ön, hogy pap akar lenni? Hogy volt az Ön hivatásának története? És akkor elmesélem, mi vezetett arra, hogy ezt a hívást követtem.

Máté ma arról tudósít, hogy nézett ez ki az első apostolok esetében. Később azt is elmondja, hogy ő maga hogy élte meg Jézus hívását. Vámos volt, vámszedő Kafarnaumban, éppen azon a helyen, ahol Jézus lakott, miután otthonát, Názáretet elhagyta.

Röviden és józanul tudósít Máté a testvérpár meghívásáról, akik oly fontosak lehettek Jézus környezetében: Simon, akit Péternek neveztek, András, Jakab és János. Biztosan szívesen tudnék többet erről is: Mit mondott Péter felesége arra, hogy az ő férje elhagyta foglalkozását és a családját, hogy ehhez a még ismeretlen emberhez csatlakozzék? Mit mondott Zebedeus és az ő felesége, hogy mindkét fiuk mindent odahagyott és elment Jézussal? És milyen volt, amikor követőinek ez a gyorsan növekvő csapata faluról falura vonult Jézussal és nagy feltűnést keltett, mivel Jézus oly sok beteget meggyógyított, mivel hihetetlen csodák történtek?

Mindezek a részletek nincsenek az Evangéliumban. Csak a legfontosabbat rögzítik. Ez pedig az a mondat, amit Jézus a legelső követőinek mondott: “Emberek halászává teszlek titeket”. Eddigi foglalkozásukat feladták. Új foglalkozásuk az egész világra fog kiterjedni. Mindenütt embereket fognak “halászni”. Sokan lesznek általuk Jézus tanítványaivá. És tényleg így lett. Ami akkor egészen kicsiben elkezdődött a Galileai tónál, az világviszonylatban a legnagyobb vallási közösség, a kereszténység lett.