Aktuális

Kedd, évközi idő, 9. hét

Egyszer néhány farizeust és Heródes-párti embert küldtek Jézushoz, hogy szaván fogják őt. Azok odamentek hozzá, és megszólították: „Mester, tudjuk, hogy igazmondó vagy. Nem befolyásol a mások véleménye, és nem nézed az emberek személyét, hanem az igazsághoz híven tanítod az Isten … Bővebben

Június 5. Szent Bonifác püspök és vértanú

Angliában született 673 körül. Bencés szerzetesként élt az exeteri monostorban. 719-ben Németországba ment a hitet hirdetni. E tevékenysége gyümölcsöző volt. Püspökké szentelése után a mainzi egyházmegyét kormányozta, társakat gyűjtött maga mellé, akiknek segítségével számos egyházmegyét alapított vagy megújított Bajorországban, Türingiában … Bővebben

Június 4. – SZENTHÁROMSÁG VASÁRNAPJA

Szent Atanáz püspök leveleiből Sohasem volt haszontalan a régi hagyomány, a katolikus Egyház hitének és tanításának kutatása, tudniillik amit az Úr átadott, az apostolok hirdettek, és az atyák pedig megőriztek. Ezen alapszik ugyanis az Egyház, s ha valaki ettől eltávolodik, … Bővebben

Június 3. ELSŐSZOMBAT – SZŰZ MÁRIA SZÍVÉNEK TISZTELETE

A Szűzanya 1925. december 10-én Lúciának, a fatimai látnoknak megmutatta tövisekkel övezett szívét és így szólt: „Hirdesd nevemben a világnak, hogy megígérem: ott leszek az üdvösséghez szükséges kegyelmekkel mindazok halálos ágyánál, akik 5 egymást követő hónap első szombatján meggyónnak, megáldoznak, … Bővebben

Június 2. ELSŐPÉNTEK – JÉZUS SZENT SZÍVÉNEK TISZTELETE

Jézus kereszten átszúrt szíve a megváltó szeretet szimbóluma. A Jézus Szíve tiszteletben magát az Istenembert, magát Jézust ünnepeljük. Alacoque Szent Margit külön fölszólítást kapott az Úr Jézus Krisztustól, hogy minden hónap első péntekén járuljon szentáldozáshoz. Szent Margit volt az első, aki … Bővebben

Szerda, évközi idő, 8. hét

Abban az időben Jézus és a tanítványok úton voltak Jeruzsálem felé. Jézus elöl ment, a tanítványok pedig aggódva követték őt. Jézus ismét magához hívta a tizenkettőt, és arról kezdett nekik beszélni, hogy mi vár reá. „Íme, felmegyünk Jeruzsálembe, és az … Bővebben

Kedd, évközi idő, 8. hét

A gazdag ifjúval folytatott beszélgetés után Péter apostol megszólalt, és ezt mondta Jézusnak: „Nézd, mi mindent elhagytunk, és követtünk téged.” Jézus így válaszolt: „Bizony mondom nektek, mindenki, aki értem és az evangéliumért elhagyja otthonát, testvéreit, anyját, apját, gyermekeit vagy földjét, … Bővebben

Május 29. – Szűz Mária, az Egyház anyja

Pünkösdhétfő – A Boldogságos Szűz Máriának, az Egyház Anyjának emléknapja. „Íme, a te fiad!” „Íme, a te anyád!” Nagypénteken: Jézus keresztje mellett ott állt anyja, anyjának nővére, Mária: Kleofás felesége, és Mária Magdolna. Amikor Jézus látta, hogy ott áll anyja … Bővebben

PÜNKÖSDVASÁRNAP – főünnep

Pünkösd ünnepe. A szó a görög pentekoszté hémerá azt jelenti, az ötvenedik nap. Pünkösd, vagyis a Szentlélek kiáradása ugyanis Jézus Feltámadásának ötvenedik, Mennybemenetelének tízedik napján történt. Pünkösd ünnepnapjához három fontos esemény kötődik: a Szentlélek eljövetele, aki Krisztus megváltó művét beteljesíti … Bővebben